COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Overzicht publicaties

stadhuis

COELO verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overhedenDecentrale overheden Decentrale overheden vormen de overheidslagen naast de centrale overheid. In Nederland kennen we naast de rijksoverheid gemeenten, provincies en waterschappen.. De exacte onderzoeksterreinen waarop we op dit moment actief zijn zijn in de kolom rechts te vinden. Ons werk varieert van toegepast beleidsonderzoek tot wetenschappelijke studies met een hoog abstractiegehalte. Wij doen onderzoek op eigen initiatief maar ook in opdracht van derden. Als expertisecentrum willen wij inzichten bieden en handvatten aanreiken waar u in de praktijk mee verder komt. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, of wilt u onderzoek verricht hebben op een aanverwant onderzoeksterrein, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Voor een overzicht van een aantal interessante inzichten uit COELO-onderzoek klik hier.

Een overzicht van onze onderzoeksrapporten en artikelen is hieronder te vinden. U kunt ook publicaties zoeken per onderzoeksterrein door in de kolom rechts het onderzoeksterrein waarin u geïnteresseerd bent aan te klikken. De meeste publicaties kunnen worden gedownload. Neem contact op (coelo@rug.nl) voor het bestellen van oudere versies van de Atlas van de Lokale Lasten en andere publicaties.

Scroll naar boven