COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Atlas lokale lasten 2024

De Atlas van de lokale lasten is een jaarlijks overzicht van de heffingenHeffing Belasting of bestemmingsheffing. van gemeenten, provincies en waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen.. De Atlas bestaat uit onderstaande delen.

Een pdf-versie van de Atlas vindt u hier.

Erratum 

Landelijk overzicht 

Interactieve kaarten

 Lokale lasten calculator

 Benchmarks en rangnummers

 Bijlagen en databestanden

De Atlas lokale lasten van voorgaande jaren vindt u hier en pdf-versies van voorgaande jaren hier (zoek op deze pagina met Ctrl-f naar ‘Atlas lokale lasten’).


Aan het verzamelen en het verwerken van deze gegevens is de grootst mogelijke zorg besteed. Iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die op basis van deze gegevens worden ondernomen wordt echter afgewezen. Bij gebruik van gegevens uit de kaarten is bronvermelding verplicht.

Scroll naar boven