COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Financiering & Achtergrond

Financiering

COELO ontvangt een subsidie van het ministerie van BZK om onderzoek te doen naar en informatie te verspreiden over heffingenHeffing Belasting of bestemmingsheffing. van gemeenten, provincies en waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen.. Die subsidie dekt ongeveer een derde van onze begroting. Verder leveren een aantal gemeenten en het IPO een jaarlijkse bijdrage. Daarmee dekken we ongeveer een vijfde van onze begroting. De rest van onze begroting dekken we uit opdrachten van derden en andere incidentele inkomsten.

Achtergrond

COELO is opgericht in 1994. Sinds de oprichting zijn wij verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Scroll naar boven