COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Financiële positie

Het is niet eenvoudig om te bepalen hoe goed of hoe slecht een gemeente er financieel voor staat. Dit is niet uit één kengetal af te lezen. Twee gemeenten die hetzelfde scoren op een bepaald kengetal kunnen er heel verschillend voor staan. Of een hoge schuld nadelig is voor de financiële positie hangt er bijvoorbeeld vanaf welke bezittingen er tegenover die schuld staan, en hoe hoog de inkomsten zijn waarmee rente en aflossing kunnen worden betaald. COELO heeft voor afzonderlijke gemeenten de financiële positie onderzocht, en ook onderzoek gedaan naar de manier waarop de financiële positie kan worden gemeten.

Scroll naar boven