COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Lokale democratie

Lokaal beleid wordt geformuleerd door gemeenteraden en colleges van wethouders en burgemeester. Hierbij moeten zij rekening houden met nationale wetgeving en sturing, en wat de kiezer wil van de gemeente speelt hierbij ook een grote rol. Andersom heeft beleid ook effect op de kiezer, zo kunnen gemeentelijke herindelingen leiden tot een lagere opkomst in verkiezingen, en kan bestuursverantwoordelijkheid nemen beloond of bestraft worden door de kiezer. Uiteindelijk moet dit samenspel van factoren leiden tot beleid waar burgers mee geholpen worden en waar de publieke welvaart door omhoog gaat. Daarom doet Coelo onderzoek naar de lokale democratie.

Scroll naar boven