COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Interactieve kaarten 2022

De interactieve kaarten van de decentrale belastingen bevatten de belangrijkste belastingen van dit jaar en de mutaties van de belastingen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast bevat dit onderdeel interactieve kaarten waarmee de som van decentrale lasten (gemeente+provincie+waterschapWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen.) voor woning-eigenaren en huurders van woningen inzichtelijk wordt gemaakt.

Voor uitgangspunten en berekeningswijzen zie Bijlage 1 van de Atlas.

Scroll naar boven