COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Woningcorporaties

De sociale huurmarkt in Nederland is in handen van woningcorporaties (ook wel woningbouwverenigingen of woningstichtingen genoemd). Woningcorporaties zijn semipublieke organisaties die verantwoordelijk zijn voor de sociale huisvesting Nederland. Ook hebben ze taken op het gebied van leefbaarheid en het combineren van wonen en zorg. Ze bekleden een bijzondere middenpositie tussen markt, staat en samenleving en kunnen zodoende worden betiteld als instellingen in het maatschappelijke middenveld.

Scroll naar boven