COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Lokale belastingen

Over lokale lasten is veel te doen. COELO verzamelt al sinds 1998 gegevens op dit terrein en publiceert met enige regelmaat belangrijke onderzoeken op dit gebied.

Jaarlijks terugkerende publicaties van COELO zijn de Atlas van de lokale lasten en Kerngegevens belastingen grote gemeenten. De Atlas van de lokale lasten is een gezaghebbende publicatie die een zo volledig mogelijk beeld geeft van de (ontwikkeling van de) belangrijkste lokale tarieven van alle gemeenten, provincies en waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. in Nederland. Kerngegevens belastingen grote gemeenten is een rapport met een overzicht van de kerngegevens van de lokale belastingen voor de grote gemeenten in Nederland dat jaarlijks verschijnt nog voordat de Atlas van de lokale lasten gereed is.

De tarieven van belastingen en heffingenHeffing Belasting of bestemmingsheffing. voor gemeenten, provincies en waterschappen zijn te vinden onder het kopje “Atlas lokale lasten“.

Scroll naar boven