COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Financiële verhoudingen

Het geld voor gemeenten en provincies komt grotendeels van de rijksoverheid. Decentrale overhedenDecentrale overheden Decentrale overheden vormen de overheidslagen naast de centrale overheid. In Nederland kennen we naast de rijksoverheid gemeenten, provincies en waterschappen. hebben dus een financiële verhouding met het Rijk. Het Rijk bepaalt ook welke belastingen gemeenten en provincies mogen heffen, en hoe wordt omgegaan met financiële problemen van decentrale overheden.

Kaart rijksuitkeringen

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid via een complex stelsel van uitkeringen. Deze interactieve kaart laat zien hoeveel geld gemeenten in 2016 van het Rijk ontvingen.

Scroll naar boven