COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Interactieve kaarten voorgaande jaren

De interactieve kaarten van de decentrale belastingen bevatten de belangrijkste belastingen en de mutaties van de belastingen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast bevat dit onderdeel interactieve kaarten waarmee de som van decentrale lasten (gemeente+provincie+waterschapWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen.) voor woning-eigenaren en huurders van woningen inzichtelijk wordt gemaakt.

Scroll naar boven