COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Benchmarks en rangnummers 2023

In dit deel van de atlas worden de gemeentelijke woonlastenGemeentelijke woonlasten De ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing vormen samen, na aftrek van een eventuele heffingskorting, de gemeentelijke woonlasten. op twee verschillende manieren met elkaar vergeleken.

In de benchmark worden per provincie gemeenten gerangschikt van laagste naar hoogste gemeentelijke woonlasten. In de figuren die hiervoor worden gebruikt is te zien hoe hoog de totale gemeentelijke woonlasten zijn voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning. Ook is de verandering ten opzichte van vorig jaar te zien. Ten slotte is zichtbaar welke bedragen het huishouden kwijt is aan onroerendezaakbelastingozb De ozb staat voor onroerendezaakbelastingen. Er zijn drie tarieven: één op het bezit van een woning, één op het bezit van een ander soort pand (niet-woningen) en één op het gebruik van een niet-woning. De belasting bedraagt een percentage van de waarde van de woning of niet-woning (de woz-waarde)., afvalstoffenheffingAfvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing (of reinigingsheffing) is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de vuilnisinzameling en -verwerking te bekostigen. Huishoudens betalen in veel gevallen een vast bedrag per jaar. In steeds meer gemeenten betalen huishoudens echter een hoger bedrag naarmate ze meer afval produceren. en rioolheffingRioolheffing De rioolheffing is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om werkzaamheden in het gemeentelijke waterbeheer te bekostigen. De grootste watertaak voor gemeenten is het rioolbeheer. De rioolheffing kan van de eigenaar en/of van de gebruiker van een pand worden geheven. In de meeste gevallen is de rioolheffing een vast bedrag. In sommige gevallen is de rioolheffing afhankelijk van de waarde van de woning of van het waterverbruik.. Naast een figuur per provincie is ook een figuur opgenomen voor de G4 en G40.

Daarnaast vindt u in dit onderdeel een cijfermatig overzicht van de woonlasten per gemeente voor eigenaar-bewoners en huurders. Alle (deel) gemeenten hebben in dit overzicht een rangnummer dat aangeeft hoe hoog de woonlasten zijn in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Nummer 1 heeft hierbij de laagste woonlasten. Aan de rangnummers ligt geen waardeoordeel ten grondslag over de wenselijkheid van bepaalde tariefniveaus of de ontwikkeling daarvan.

Scroll naar boven