COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Afval

Gemeenten kunnen een afvalstoffenheffingAfvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing (of reinigingsheffing) is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de vuilnisinzameling en -verwerking te bekostigen. Huishoudens betalen in veel gevallen een vast bedrag per jaar. In steeds meer gemeenten betalen huishoudens echter een hoger bedrag naarmate ze meer afval produceren. heffen om de kosten te dekken van de afvalinzameling en -verwerking. Gemeenten hanteren uiteenlopende tariefsystemen voor de afvalstoffenheffing. In de meeste gevallen is het een vast bedrag. Dit interactieve filmpje laat zien dat een toenemend aantal gemeenten diftar hanteert: hierbij is de afvalstoffenheffing afhankelijk van de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt. Huishoudens betalen dan een bedrag per kilo, zak of lediging van de container. Uit onderzoek blijkt dat huishoudens minder restafval aanbieden als een gemeente diftar hanteert.

Het Rijk streeft ernaar om de hoeveelheid restafval te verminderen en afval zo veel mogelijk te laten recyclen. Gemeenten hebben daarom uiteenlopende inzamelprogramma’s lopen om inwoners te stimuleren om hun afval zo veel mogelijk te scheiden.

Scroll naar boven