COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Disclaimer

Centrum voor Onderzoek van Economie van de Lokale Overheden, hierna te noemen COELO, betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de informatie op www.coelo.nl. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. COELO geeft met nadruk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie.

COELO wijst elke aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de website van de hand. COELO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website.

Externe links

COELO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waar naar gelinkt wordt vanaf www.coelo.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij COELO.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van COELO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy

COELO gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van www.coelo.nl. Daarbij wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen.

Cookies

De website maakt gebruik van Google Analytics voor het in kaart brengen van het verkeer op de website. Deze verzameling van verkeersgegevens geschiedt voor het verbeteren van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. COELO heeft hier geen invloed op en zal de verkeersgegevens niet gebruiken om individuele gebruikers te volgen.

Ook wordt zogenaamde ‘embedded content’ gebruikt bij de social media-knoppen. Door het inladen van deze informatie worden ook cookies van de desbetreffende aanbieder meegeleverd. Op deze cookies heeft COELO geen invloed.

Scroll naar boven