COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Inzichten uit COELO-onderzoek

COELO bestaat sinds 1993. Al die jaren van onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overhedenDecentrale overheden Decentrale overheden vormen de overheidslagen naast de centrale overheid. In Nederland kennen we naast de rijksoverheid gemeenten, provincies en waterschappen. hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd. Soms gaan die lijnrecht in tegen wat algemeen wordt gedacht. Hieronder geven we een – zeker niet uitputtend – overzicht van een aantal interessante inzichten, zaken die we weten dankzij de bijdrage van COELO, uitgesplitst naar onderzoeksthema.

 Lokale lasten

Herindeling en samenwerking

Rijksuitkeringen aan gemeenten

  • Gemeenten en provincies zijn voor uitvoering van hun structurele taken sterk afhankelijk van rijksuitkeringen, maar die zijn vaak incidenteel en worden vaak te laat bekend gemaakt om ze nog in de eigen begroting te kunnen meenemen. (Onzekere en incidentele rijksuitkeringen maken begroten voor gemeenten lastig, 2023)
  • In gemeenten die een hogere algemene uitkeringAlgemene uitkering De belangrijkste uitkering uit het gemeentefonds of het provinciefonds. Het geld is vrij besteedbaar. De verdeling houdt rekening met kostenverschillen en verschillen in inkomsten bij gemeenten of provincies. van de rijksoverheid ontvangen, stijgen de huizenprijzen. (Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect, 2016)
  • De verdeling van de algemene uitkering over gemeenten verevent minder dan de Memorie van toelichting van de Financiële-verhoudingswet aangeeft. Met een andere formule (dus niet met meer maatstaven) is dit eenvoudig op te lossen. (Gemeentefonds verevent minder dan gedacht, 2010)

Lokale democratie

Algemeen

Scroll naar boven