COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Waterbeheer

Alle overheidslagen zijn betrokken bij het waterbeheer. De belangrijkste ‘overheids’instanties op dit gebied zijn:

  • WaterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. (zorgen voor droge voeten en schoon water)
  • Gemeenten (riolering)
  • Drinkwaterbedrijven (overheidsbedrijven die de drinkwatervoorziening verzorgen)

Waterschappen heffen belastingen om hun kosten te dekken. Zij krijgen geen uitkering uit een fonds zoals gemeenten en provincies. Gemeenten kunnen de kosten van het waterbeheer dekken uit de rioolheffingRioolheffing De rioolheffing is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om werkzaamheden in het gemeentelijke waterbeheer te bekostigen. De grootste watertaak voor gemeenten is het rioolbeheer. De rioolheffing kan van de eigenaar en/of van de gebruiker van een pand worden geheven. In de meeste gevallen is de rioolheffing een vast bedrag. In sommige gevallen is de rioolheffing afhankelijk van de waarde van de woning of van het waterverbruik.. Drinkwaterbedrijven hanteren tarieven.

Bestuursakkoord WaterBestuursakkoord Water Een afspraak tussen Rijk, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven over doelmatiger waterbeheer. De afspraken hebben betrekking op kostenbeperking, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid.

COELO is betrokken bij het monitoren van de voortgang van het Bestuursakkoord Water uit 2011. De verwachting is dat de kosten in het waterbeheer in de toekomst zullen stijgen. In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de stijging zal worden beperkt door doelmatiger te werken.

Scroll naar boven