Relevante publicaties

Zoeken :
AuteurTitelJaarSoortOnderwerp
Peters, K.
Allers, M.
van der Kolk, H.
Beleidsdoorlichting openbaar bestuur en democratie. Doorlichting van het BZK-beleid van artikel 1 van Begrotingshoofdstuk VII. Eindrapport 2024RapportOverig
Hoeben, C.Bedrijven zijn niet meer ozb gaan betalen dan burgers2024ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.
Jong, D.M.O.
Bestaanszekerheid en kwijtschelding decentrale belastingen. In: Een financieel fundament voor lokaal sociaal beleid - Over (on)zekerheid in de bekostiging van bestaanszekerheid, Essaybundel van de Raad voor het Openbaar Bestuur2024ArtikelLokale belastingen
Overig
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
Jong, D.
Allers, M.A.
Atlas van de lokale lasten 20242024RapportLokale belastingen
Jong, D.M.O.Indexatie subsidies in gemeente Noordoostpolder2024RapportOverig
Hoeben, C,
Jong, D.M.O.
Toolsema, L.A.
Keuzes in het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten2024RapportLokale belastingen
Overig
Hoeben, C.De paragraaf lokale heffingen in de gemeentelijke jaarrekeningen2024RapportLokale belastingen
Overig
Allers, M.A.
Jong, D.
Second opinion bij voorstel herijking provinciefonds2024RapportFinanciële verhoudingen
Hoeben, C.Stijging ozb sinds 2008 nauwelijks hoger dan inflatie2023ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.Betalen naar gebruik rukt op bij afvalinzameling2023ArtikelAfval
Lokale belastingen
Dorenbos, R.
Koelemaij, J.
Ghauharali, R.
Heebels, B.
Tom, N.
May, J.
Allers, M.
Na de aardverschuiving - Analyse van de provinciale bestuursakkoorden2023RapportLokale democratie
Rienks, H. Corruption, scandals and incompetence: Do voters care?2023ArtikelLokale democratie
Hoeben, C.Grootste steden heffen hoogste toeristenbelasting2023ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.Onderzoek paragraaf lokale heffingen in gemeentelijke begrotingen2023RapportLokale belastingen
Overig
de Greef, J.A. Effects of intermunicipal cooperation2023BoekDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Hoeben. C.
Allers, M.A.
Bekostiging van grondwaterbeheer2023RapportWaterbeheer
Allers, M.A.Onzekere en incidentele rijksuitkeringen maken begroten voor gemeenten lastig. In: Een financieel fundament voor grote opgaven - Over (on)zekerheid in de financiële verhoudingen, Essaybundel van de Raad voor het Openbaar Bestuur2023EssayFinanciële verhoudingen
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
Jong, D.M.O.
de Natris, J.G.
Allers, M.A.
Atlas van de lokale lasten 20232023RapportLokale belastingen
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
Ontwikkeling provinciale belasting 2019-20232023RapportLokale belastingen
Hoeben, C.Ontwikkeling waterschapsheffingen in de bestuursperiode 2019-20232023RapportLokale belastingen
Waterbeheer
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten2023RapportLokale belastingen
Rienks, H.From preferences to policy: turnout, accountability and policy responsiveness in Dutch local government2022BoekLokale democratie
Allers, M.A.Groei gemeentelijke samenwerking stagneert, ESB2022ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Toolsema, L.A.
Jong, D.M.O.
Allers, M.A.
Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 20212022RapportFinanciële verhoudingen
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
Kosten bouwvergunning verschillen maar beperkt tussen gemeenten, ESB2022ArtikelLokale belastingen
Allers, M.A.
Rienks, H.
de Natris, J.G.
When are parties punished for serving in a local coalition government?, Electoral Studies2022ArtikelLokale democratie
Hoeben, C.Weinig gemeenten heffen parkeerbelasting ondanks hoge opbrengst, ESB2022ArtikelLokale belastingen
Allers, M.A.Financiële ruimte gemeenten 2022-20282022RapportFinanciële verhoudingen
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Allers, M.A.
Jong, D.M.O.
Atlas van de lokale lasten 20222022AtlasLokale belastingen
Allers, M.A.
Budding, G.T.
Munneke, S.A.J.
Peters, K.
Advies over het uitkeringsstelsel tussen Rijk en provincies en gemeenten2022RapportFinanciële verhoudingen
Allers, M.A.
Rienks, H.
Rechts stemmen verlaagt de lokale lasten niet, ESB2022ArtikelLokale belastingen
Lokale democratie
Allers, M.A.
Rienks, H.
De invloed van kiezers op de lokale belastingen2022RapportLokale belastingen
Lokale democratie
Hoeben,C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten 2018-20222022RapportLokale belastingen
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Kerngegegevens belastingen grote gemeenten 20222022RapportLokale belastingen
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
De hoogte en de structuur van de kostenvergoeding voor bedrijven die helpen bij het maken van bezwaar tegen woz-beschikkingen2021RapportLokale belastingen
Overig
Allers, M.A.
Hoeben, C.
Financiële en economische effecten van afschaffing van de ozb-vrijstelling voor cultuurgrond2021RapportLokale belastingen
Overig
Allers, M.A.
Hoeben, C.
Databestand bij rapport Financiële en economische effecten van afschaffing van de ozb-vrijstelling voor cultuurgrond2021DatabestandLokale belastingen
Overig
Allers, M.A.De gemeentefinanciën zijn onhoudbaar, ESB2021ArtikelFinanciële positie
Financiële verhoudingen
Hoeben, C.Verschil tussen gemeentelijke woonlasten beperkt, ESB2021ArtikelLokale belastingen
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Voorkomen begrotingsproblemen gemeenten vergt uitgekiend beleid, MeJudice2021ArtikelFinanciële positie
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Preventing local government defaults: no-bailout policy and its alternatives. In: Local Public Finance, Springer2021ArtikelFinanciële positie
Toolsema, L.A. Rijksgeld voor gemeenten via steeds meer kanalen, ESB2021ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers, M.A.
Conijn, J.B.S.
Woningmarktmodel CPB ongeschikt voor beoordelen beleid, ESB2021ArtikelWoningcorporaties
Overig
Hoeben, C.Bescheiden mogelijkheid tot inkomenspolitiek door gemeenten, ESB2021ArtikelLokale belastingen
Allers, M.A.
Conijn, J.B.S.
Analyse van het woningmarktmodel van het Centraal Planbureau2021RapportWoningcorporaties
Overig
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Rienks, H.
Zetelverlies na meebesturen verschilt sterk per partij, SRV2021ArtikelLokale democratie
Hoeben, C.Effect afschaffen vrijstellingen ozb voor gemeenten2021RapportLokale belastingen
overig
Benda, L.
Roelofs, G.
Allers, M.A.
Geld moet stromen? De verkoop van energiebedrijven door gemeenten2021RapportFinanciële positie
Overig
Otjes, S.
de Natris, J.G.
Allers, M.A.
De duur van formaties en de lengte van college-akkoorden: Bestuurlijke en politieke complexiteit in gemeenten2021RapportLokale democratie
Decentralisatie en bestuurlijke schaal
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Allers, M.A.
Atlas van de lokale lasten 20212021AtlasLokale belastingen
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Rienks, H.
de Greef, J.A.
Gemeentelijke herindeling schaadt lokale en nationale democratie, MeJudice2021ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Lokale democratie
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Rienks, H.
de Greef, J.A.
Is small beautiful? Transitional and structural effects of municipal amalgamation on voter turnout in local and national elections, Electoral Studies2021ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Lokale democratie
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20212021RapportLokale belastingen
de Natris, J.G.
Allers, M.A.
Zelf-opgelegde belastingplafonds bij Nederlandse gemeenten2021RapportLokale belastingen
Lokale democratie
Hoeben, C.Bijstelling prognose autonome ontwikkeling rioolheffing 20202020RapportWaterbeheer
L.A. Toolsema
M.A. Allers
Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 20192020RapportFinanciële verhoudingen
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Rienks, H.
Bestraffen kiezers partijen die bestuursverantwoordelijkheid nemen?2020RapportLokale democratie
Allers, M.A.Belastingen van decentrale overheden in EU-landen en hun geschiktheid voor Nederlandse provincies2020RapportLokale belastingen
Hoeben, C.Gemeentelijke bijdrage huurder verschilt sterk per regio, ESB2020ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.Ozb verschuift niet van woningen naar bedrijven, ESB2020ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.Tarief onroerendezaakbelasting daalt als huizenprijs stijgt, ESB2020ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Allers, M.A.
Atlas van de lokale lasten 20202020AtlasLokale belastingen
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20202020RapportLokale belastingen
Allers, M.A.Belasting op grond is efficiënt, rechtvaardig én uitvoerbaar, ESB2020ArtikelLokale belastingen
Hoeben,C.Ontwikkeling ozb woningen en niet-woningen 1998-20192019RapportLokale belastingen
Allers, M.A.
Hoeben, C.
Onzekerheid over rijksuitgaven probleem voor gemeenten, ESB2019ArtikelFinanciële verhoudingen
Hoeben, C.Drastische hervorming watersysteemheffing waterschappen is niet nodig, Weekblad Fiscaal Recht2019ArtikelWaterbeheer
Lokale belastingen
Hoeben, C.Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten Meierijstad 2016-20192019RapportLokale belastingen
M.A. Allers
K. Peters
Decentralisatiebeleid van de overheid niet in uitgaven terug te zien, ESB2019ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
M.A. Allers
K. Peters
Achterliggende cijfers bij: Decentralisatiebeleid van de overheid niet in uitgaven terug te zien, ESB2019ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Hoeben, C.Gemeenten hebben weinig invloed op inkomsten, ESB2019ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.Afvalstoffenheffing steeds vaker gedifferentieerd, ESB2019ArtikelLokale belastingen
M.A. Allers
G.A. van Nijendaal (red.)
Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?2019EssaybundelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Financiële verhoudingen
M.A. AllersGeld en de regio: een blik uit de helicopter. In: M.A. Allers en G.A. van Nijendaal (red.), Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?2019EssayDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Financiële verhoudingen
J.A. de GreefDoelmatigheidswinst bij gemeentelijke samenwerking: wat is daar voor nodig? In: M.A. Allers en G.A. van Nijendaal (red.), Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?2019EssayDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Hoeben, C.
de Natris, J.G
Allers, M.A.
Atlas van de lokale lasten 20192019AtlasLokale belastingen
Hoeben, C.Ontwikkeling provinciale belasting 2015-20192019RapportLokale belastingen
Allers, M.A.Leg de taak waar die hoort. Over de gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur2019EssayDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Hoeben, C.Ontwikkeling waterschapsheffingen 2015-2019 2019RapportLokale belastingen
Waterbeheer
Hoeben, C,
de Natris, J.G.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20192019RapportLokale belastingen
Allers, M.A.Gemeentelijke fusies leiden niet tot minder samenwerking, ESB2019ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers, M.Keuzes nodig in binnenlands bestuur, VNG Magazine2018ColumnDecentralisatie en bestuurlijke schaal
de Natris, J.G.Tem het toerisme met de toerismebelasting, Binnenlands Bestuur2018ColumnLokale belastingen
Kattenberg, M.
Van Eijkel, R.
Allers, M.
Gevolgen van het afschaffen van de ozb voor gebruikers van woningen op de andere gemeentelijke heffingen2018RapportLokale belasting
Toolsema, L.A.Steeds meer verschillende rijksuitkeringen aan gemeenten, ESB2018ArtikelFinanciële verhoudingen
Toolsema, L.A.
Allers, M.A.
Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 20172018RapportFinanciële verhoudingen
Allers, M.A.Alternatieven voor de verevening van de belastinggrondslag van gemeenten2018RapportFinanciële verhoudingen
Veenstra, J.Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân2018RapportOverig
Hoeben, C.Opbrengst provinciale belasting uit opcenten stijgt, ESB2018ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.Gemeenten heffen vaker en méér toeristenbelasting, ESB2018ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.
de Natris, J.G
Allers, M.A.
Veenstra, J.
Atlas van de lokale lasten 20182018AtlasLokale belastingen
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Rienks, H.
Besturen gemeente kost partijen raadszetels, ESB2018ArtikelLokale democratie
Hoeben,C
de Natris, J.G.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20182018RapportLokale belastingen
Allers, M.A.
de Greef, J.A.
Gemeentelijke samenwerking verlaagt uitgaven meestal niet, ESB2018ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers, M.A.
J.A. de Greef
Intermunicipal cooperation, public spending and service levels, Local Government Studies2018ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Hoeben, C.Kwijtscheldingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta2017RapportArmoedebeleid en lokale belastingen
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Gebruikers- of eigenarenheffing voor de rioolheffing in Westfriese gemeenten2017RapportLokale belastingen
Allers, M. A.Financiële positie Delfzijl. Appingedam en Loppersum2017RapportFinanciële positie
Allers, M. A.Kan de lokale democratie decentralisaties aan? In: Hoe laat is het? Liber amicorum Jaques Wallage, Rob2017Hoofdstuk in boekDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Coenradij, A
Allers, M. A.
Lokale politici worden beoordeeld op nationaal economisch beleid, ESB2017ArtikelLokale democratie
Van Ommeren, B.
Allers, M.A.
Vellekoop, M.
De optimale datum voor het afsluiten van een lening, ESB2017ArtikelOverig
Van Ommeren, B.
Allers, M.A,
Vellekoop, M.
Choosing the optimal moment to arrange a loan2017RapportOverig
Veenstra, J.
Ommeren van B.J.F.
Bailout Clauses and the Price of Credit: The Dutch Experience for Housing Corporations (+ Online Appendix), De Economist2017ArtikelWoningcorporaties
Hoeben, C.Belasting in overleg met ondernemers, ESB2017ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Bijkomende woonlasten zijn vooral rijksbelastingen, ESB2017ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Verschillen kosten bouwvergunning beperkt, ESB2017ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Veenstra, J.
Allers, M.A.
Atlas van de lokale lasten 20172017AtlasLokale belastingen
Allers, M.A.Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen? In: Nieuwe tegenstellingen,Boom Bestuurskunde2017Hoofdstuk in boekOverig
Geertsema, J.B.The economic effects of municipal amalgamation and intermunicipal cooperation2017BoekDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20172017RapportLokale belastingen
Hoeben, C.Totale decentrale lasten in kaart gebracht, ESB2016ArtikelLokale belastingen
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kwijtscheldingsbeleid in waterschap Vallei en Veluwe2016RapportArmoedebeleid en lokale belastingen
Kwakkel, K.Recordaantal uitkeringen naar slechts één gemeente, ESB2016ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers, M.A.Financiële verhoudingen lopen vast. In: Lokale democratie in de steigers, ISVW Uitgevers2016Hoofdstuk in boekFinanciële verhoudingen
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Compensatieregelingen kabels en leidingen2016RapportOverig
Veenstra, J.Studies on Dutch Housing Corporations2016BoekWoningcorporaties
Allers, M.A.Financiële positie Haren: reden voor herindeling?2016RapportDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Hoeben, C.Het onzichtbare precario op ondergrondse leidingen, ESB2016ArtikelLokale belastingen
Allers, M.A.Financiële verhoudingen lopen vast, Binnenlands Bestuur2016ArtikelFinanciële verhoudingen
Veenstra, J.
Allers, M.A.
Koolma, H.M.
Woningmarktregio's en de schaal van woningcorporaties, ESB2016ArtikelWoningcorporaties
Allers, M.A.
Leurs, B.
Verhulde ongelijkheid in gemeentelijke belastingen, ESB2016ArtikelLokale belastingen
Veenstra, J.
Allers, M.A.
Garretsen, J.H.
Verhuurderheffing is moeilijk te rechtvaardigen, Me Judice2016ArtikelWoningcorporaties
Veenstra, J.
Allers, M.A.
Garretsen, J.H.
Evaluatie verhuurderheffing2016RapportWoningcorporaties
Allers, M.A.Decentralisatie en schaalvergroting van het openbaar bestuur, TPEdigitaal2016ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Meevallend verschil in gemeentelijke woonlasten, ESB2016ArtikelLokale belastingen
Veenstra, J.
Koolma, H.M.
Allers, M.A.
Scale, mergers and efficiency: the case of Dutch housing corporations, Journal of Housing and the Built Environment2016ArtikelWoningcorporaties
Allers, M.A.
Geertsema, J.B.
The effects of local government amalgamation on public spending, taxation, and service levels: evidence from 15 years of municipal consolidation, Journal of Regional Science2016ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers, M.A.
Geertsema, J.B.
Online Appendix to The effects of local government amalgamation on public spending, taxation, and service levels: evidence from 15 years of municipal consolidation, Journal of Regional Science2016ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Kattenberg, M.
Martens, K.
Allers, M.A.
Hoogte gemeentelijke belasting ongevoelig voor mee- of tegenvallers, ESB2016ArtikelLokale belastingen
Allers, M.A.
Vermeulen, W.
Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect, Regional Science and Urban Economics2016ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers, M.A.
Van Ommeren, B.
Intermunicipal cooperation, municipal amalgamation and the price of credit, Local Government Studies2016ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers, M.A.
Kattenberg, M.
Martens, K.
Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers2016RapportOverig
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Kwakkel K.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 20162016AtlasLokale belastingen
Allers, M.A.
Kwakkel, K.
Cumulatie van rijksuitkeringen aan gemeenten, ESB2016ArtikelFinanciële verhoudingen
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20162016RapportLokale belastingen
Van Gemeren, J.,
Hoogendoorn, S.,
Zwaneveld, P.,
Allers, M
De invloed van begrotingsdruk op de beleidspraktijk bij gemeenten, ESB2015ArtikelLokale democratie
Van Gemeren, J.,
Hoogendoorn, S.,
Zwaneveld, P.,
Allers, M
Hoe gemeenten in de praktijk met hun geld omgaan: inzichten uit een reeks interviews2015RapportOverig
Allers, M.A.Advies over SCP-voorstel verbeterslag verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet2015RapportFinanciële verhoudingen
Janzen, L.
Allers, M.A.
Hoeben, C.
Gemeentelijke belastingen Pijnacker-Nootdorp2015RapportLokale belastingen
Allers, M.A.
Veenstra, J.
Evaluatie toetsingskader leningen en garanties voor gemeente Den Helder2015RapportFinanciële verhoudingen
Kwakkel, K.
Allers, M.A.
Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 20152015RapportFinanciële verhoudingen
Veenstra, J.
Ommeren van B.J.F.
Kredietgarantie voor corporaties is goud waard, ESB2015ArtikelWoningcorporaties
Allers, M.A.The Dutch local government bailout puzzle, Public Administration2015ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers, M.A.Are we getting value for money? Improving the transparency of subnational government performance. In: Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy, Korea Institute of Public Finance2015Hoofdstuk in boekFinanciële verhoudingen
Veenstra J.
Gelder van M.
Rioolheffing in Zaanstad2015RapportLokale belastingen
Hoeben C.Onzichtbare precariobelasting verstoort zicht op lokale lasten, Me Judice2015ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Kwakkel K.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 20152015AtlasLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Kwakkel K.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 2015 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau2015RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Ommeren, B van,
Geertsema, J.B.
Gemeentelijke samenwerking, herindeling en de prijs van krediet, ESB2015ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers M.A.,
Ommeren, B van,
Geertsema, J.B.
Does intermunicipal cooperation create inefficiency? A comparison of interest rates paid by intermunicipal organizations, amalgamated municipalities and not recently amalgamated municipalities2015RapportDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Hoeben C.Kwijtscheldingsbeleid in het Hoogheemraadschap van Delfland2015RapportArmoedebeleid en lokale belastingen
Groot de H.,
Allers M.A.
Naschrift bij: Effecten van gemeentelijke uitvoering van de WMO, ESB2015ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Vermeulen, W.
Allers, M.A.
Betere afweging met meer lokale belasting, ESB2015ArtikelFinanciële verhoudingen
Hoeben C.Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-20152015RapportLokale belastingen
Hoeben C.,
Janzen L.
Gevolgen van gemeentelijke herindeling in Hoogeland en Eemsdelta voor de belastingdruk2015RapportLokale belastingen
Allers, M.A.,
Steiner, B.
Gemeenten in perspectief 2014-20182015RapportFinanciële verhoudingen
Hoeben C.,
Janzen L.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20152015RapportLokale belastingen
Groot de H.,
Allers M.A.
Effecten van gemeentelijke uitvoering van de WMO, ESB2014ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Groot de H.,
Allers M.A.
Gemeentelijke uitvoering van de WMO 2008-20122014RapportDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Hoeben C.,
Janzen L.
Investeringen in de infrastructuur in de gemeentelijke begrotingen2014RapportOverig
Allers M.A.,
Vermeulen W.
Fiscal equalization, capitalization and the flypaper effect2014RapportFinanciële verhoudingen
Hoeben C.Belang, betaling en zeggenschap: geborgde zetels in het waterschapsbestuur, Water Governance2014ArtikelWaterbeheer
Allers M.A.,
Geertsema J.B.
Geen grotere doelmatigheid door herindeling gemeenten, ESB2014ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers M.A.,
Geertsema J.B.
The effects of local government amalgamation on public spending and service levels. Evidence from 15 years of municipal boundary reform.2014RapportDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers, M.A.Verslag technische toets modellen WWB/Participatieweg2014RapportFinanciële verhoudingen
Toolsema L.A.,
Allers M.A.
Welfare financing: Grant allocation and efficiency, De Economist2014ArtikelFinanciële verhoudingen
Veenstra J.,
Allers M.A.,
Koolma H.M.
Schaalparadox bij woningcorporaties, ESB2014ArtikelWoningcorporaties
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Gelder van M.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 20142014AtlasLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Gelder van M.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 2014 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau2014RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Edzes A.,
Ruijter de B.,
Engelen M.
Lessen uit de bijstand voor decentralisatie, ESB2014ArtikelFinanciële verhoudingen
Hoeben C.Reparatie waterschapswet verhoogt lasten huishoudens, Weekblad Fiscaal Recht2014ArtikelWaterbeheer
Wassenaar M.C.,
Allers M.A.,
Verhagen A.J.W.M.
Financiën van de decentrale overheden2014BoekFinanciële verhoudingen
Janzen L.,
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20142014RapportLokale belastingen
Allers M.A.Decentralization with national standards. The case of the Netherlands. In: Balance between decentralization and merit, The Korea Institute of Public Finance and the Danish Ministry for Economic Affairs2013Hoofdstuk in boekFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.
Decentrale overheden. In: Jaarboek overheidsfinanciën 2013, SDU Uitgevers2013BoekFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Veenstra J.,
Geertsema J.B.,
Merkus E.
Atlas van de lokale lasten 20132013AtlasLokale belastingen
Allers M.A.,
van Gelder M.
Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 20132013AtlasFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Merkus E.
Soft budget constraint but no moral hazard? The Dutch local government bailout puzzle2013RapportFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Edzes A.,
Engelen M.,
Geertsema J.B.,
Visser de S.,
Wolf E.
De doorwerking van de financiële prikkel van de WWB binnen gemeenten 2013RapportFinanciële verhoudingen
Veenstra J.,
Allers M.A.,
Koolma H.M.
De doelmatigheid van woningcorporaties in kaart gebracht2013RapportWoningcorporaties
Allers M.A.,
Steiner B.,
Hoeben C.,
Geertsema J.B.
Gemeenten in perspectief2013RapportFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Vermeulen W.
Kapitalisatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in woningprijzen2013RapportFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Vermeulen W.
Fiscal equalization and capitalization: Evidence from a policy reform, CPB dicussion paper, 2452013RapportFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Veenstra J.,
Geertsema J.B.,
Merkus E.
Atlas van de lokale lasten 2013 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau2013RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20132013RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Merkus E.
Het artikel 12-mysterie, ESB2013ArtikelFinanciële verhoudingen
van Gelder M.,
Allers M.A.
Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten, Tijdschrift voor Openbare Financiën2013ArtikelFinanciële verhoudingen
Veenstra J.,
Allers M.A.,
Koolma H.M.
Grote verschillen in doelmatigheid woningcorporaties, ESB2013ArtikelWoningcorporaties
Janzen L.,
Hoeben C.
Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten 1998-2013, BenG2013ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.Decentralisatie en gemeentelijke opschaling, Liberaal Reveil2013ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers M.A.,
Vermeulen W.
Uitkering aan gemeente slaat neer bij woningeigenaren, ESB2013ArtikelFinanciële verhoudingen
Geertsema J.B.,
Allers M.A.
Vermeende rem op gemeentefusies bestaat niet, Me Judice2013ArtikelFinanciële verhoudingen
Decentralisatie en bestuurlijke schaal
Veenstra, J.Het gemeentelijk belastinggebied vanaf 1990: cijfers en literatuur2012RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Veenstra J.,
Geertsema J.B.
Atlas van de lokale lasten 20122012AtlasLokale belastingen
Hoeben C.Vervolgonderzoek robuustheid prognoses autonome kostenontwikkelingen bij drinkwaterwaterbedrijven en waterschappen2012RapportWaterbeheer
Hoeben C.,
Allers M.A.
Robuustheid prognoses autonome lastenontwikkelingen bij waterschappen en drinkwaterwaterbedrijven2012RapportWaterbeheer
Hoeben C.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.,
Allers M.A.
Voorbereiding monitor doelmatigheidswinst in het waterbeheer2012RapportWaterbeheer
Hoeben C.,
Allers M.A.
Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma2012RapportWaterbeheer
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Veenstra J.
Toereikendheid huidige kasgeldlimiet en renterisiconorm2012RapportFinanciële positie
Toolsema L.A.,
Allers M.A.
Welfare financing: Grant allocation and efficiency2012RapportFinanciële verhoudingen
COELOWoonlastenmonitor 20122012RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20122012RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Geertsema J.B.
Kabinet rekent zich rijk met gemeentelijke opschaling, Me Judice2012ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers M.A.,
van Nijendaal G.
Europese begrotingsregels en investeringen, Openbaar Bestuur2012ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers M.A.Het Nederlandse groeirecept raakt uitgewerkt, Tijdschrift voor Openbare Financiën2012ArtikelOverig
Allers M.A.,
Toolsema L.A.
Doelmatige financiering van de bijstand, ESB2012ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Beperkte stijging woonlasten in 2012, BenG2012ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.Yardstick competition, fiscal disparities, and equalization, Economics Letters2012ArtikelFinanciële verhoudingen
Veenstra J.Begrenzing van ozb-opbrengsten: Op basis van begrotingen, rekeningen, of liever berekenen?, BenG2012ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.De financiering van gemeenten is onnodig ingewikkeld, Tijdschrift voor Openbare Financiën2012ArtikelFinanciële verhoudingen
Hoeben C.Financiële verhouding tussen waterschappen en rijk, Tijdschrift voor Openbare Financiën2012ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.
Atlas van de lokale lasten 20112011AtlasLokale belastingen
Allers M.A.Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 20112011AtlasFinanciële verhoudingen
Allers M.A.Doel en middelen in de financiële verhouding tussen overheden2011OratieFinanciële verhoudingen
Allers M.A.Les depenses des collectivités locales aux Pays Bas, dans: M. Gerard Marcou en M. Helmutt Wollmann (ed.), Droit et Gestion des Collectivités territoriales. L'enjeu de la dépense locale, Paris: Editions du Moniteur, 211-2212011BoekFinanciële verhoudingen
COELOWoonlastenmonitor 20112011RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20112011RapportLokale belastingen
Hoeben C.Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma2011RapportWaterbeheer
Lokale belastingen
Allers M.A.,
Ishemoi L.J.
Do formulas reduce political influence on intergovernmental grants? Evidence from Tanzania, Journal of Development Studies2011ArtikelFinanciële verhoudingen
Hoeben C.Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout, Weekblad Fiscaal Recht2011ArtikelWaterbeheer
Lokale belastingen
Allers M.A.Gemeenten zetten koers in de mist, Tijdschrift voor Openbare Financiën2011ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Ishemoi L.J.
Equalising sub-national governments' spending needs in a developing country: The case of Tanzania, Environment and Planning C2011ArtikelFinanciële verhoudingen
Hoeben C.Achtergrond waterschapsbestuurders en verdeling belastingopbrengsten, Weekblad Fiscaal Recht2011ArtikelWaterbeheer
Lokale belastingen
Allers M.A.Het CPB en de gemeentefinanciën, ESB2011ArtikelLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.
Verschillen gemeentelijke tarieven: reden tot zorg?, BenG2011ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.Gemeentelijk armoedebeleid onder druk, Sociaal Bestek2011ArtikelArmoedebeleid
Allers M.A.,
van Nijendaal G.
Verdeling geld voor gemeenten kan veel eenvoudiger, ESB2011ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
A simultaneous equations model of fiscal policy interactions, Journal of Regional Science2011ArtikelOverig
Allers M.A.Mogelijkheden tot vereenvoudiging van de verdeling van het gemeentefonds. In: Cahier Vereenvoudiging van de verdeling algemene uitkering gemeentefonds, Rfv2010BoekFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.,
Toolsema L.A.
Atlas van de lokale lasten 20102010AtlasLokale belastingen
COELOWoonlastenmonitor 20102010RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Toolsema L.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20102010RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Bolt J.
Financiële gevolgen van de recessie voor de eigen inkomsten en uitgaven van gemeenten2010RapportFinanciële positie
Hoeben C.Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-20122010RapportWaterbeheer
Lokale belastingen
Toolsema L.A.,
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie2010RapportFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.
Besparingsmogelijkheden in het waterbeheer2010RapportWaterbeheer
Allers M.A.Verevening conform het derde aspiratieniveau2010RapportFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.
Bezuinigingen en crisisbeheersing: Financiële plannen van gemeenten 2010-20122010RapportFinanciële positie
Allers M.A.Gemeentefonds verevent minder dan gedacht, ESB2010ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Ishemoi L.J.
Fiscal capacity equalisation in Tanzania , Local Government Studies2010ArtikelFinanciële verhoudingen
Toolsema L.A.Het goede doel voorbij, BenG2010ArtikelOverig
Allers M.A.,
Toolsema L.A.
Kosten van toezicht op financiën van gemeenten, ESB2010ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Fraanje M.J.
Randstadprovincie of infrastructuurautoriteit. In: Jaarboek overheidsfinanciën 2011, SDU Uitgevers2011BoekDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers M.A.Gemeentelijke schaalvergroting levert geen geld op, ESB2010ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers M.A.Het dogma van decentralisatie, Binnenlands Bestuur2010ArtikelDecentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.,
Toolsema L.A.
Woonlasten huurder en verhuurder ongelijk verdeeld over Nederland, BenG2010ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.
Effects of Unit-Based Garbage Pricing: A Differences-in-Differences Approach, Environmental and Resource Economics2010ArtikelAfval
Lokale belastingen
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Een kwaal van de verzorgingsstaat: de armoedeval, Sociaal Bestek2010ArtikelArmoedebeleid
Allers M.A.Moeten provincies belasting heffen?, Tijdschrift voor Openbare Financiën2010ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Renovatie van het huis van Thorbecke. In: Miljardendans in Den Haag, SDU Uitgevers2010ArtikelFinanciële verhoudingen
Decentralisatie en bestuurlijke schaal
Allers M.A.,
Hoeben C.
Decentrale overheden. In: Jaarboek overheidsfinanciën 2010, SDU Uitgevers2010ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Atlas van de lokale lasten 20092009AtlasLokale belastingen
COELOWoonlastenmonitor 20092009RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20092009RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Bevolkingsdaling en gemeentelijke financiën2009RapportFinanciële verhoudingen
Financiële positie
Hoeben C.Achtergrond tariefontwikkeling reinigingsheffingen 20092009RapportAfval
Lokale belastingen
Zeilstra A.S.,
Toolsema L.A.,
Hoeben C.
Kosten en baten riolering en afvalinzameling en -verwerking in Capelle aan den IJssel2009RapportAfval
Lokale belastingen
Hoeben C.Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen 1998-20092009RapportLokale belastingen
Allers M.A.Rijksbegroting 2010: gemeenten moeten bezuinigen, maar niet allemaal even veel, Tijdschrift voor Openbare Financiën2009ArtikelFinanciële verhoudingen
Financiële positie
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Bevolkingsdaling: een probleem voor de gemeentelijke financiën?, Tijdschrift voor Openbare Financiën2009ArtikelFinanciële verhoudingen
Financiële positie
Allers M.A.,
Hoeben C.
Effect diftar is wat kleiner dan gedacht, BenG2009ArtikelAfval
Lokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.
Met gedifferentieerd tarief minder afval, ESB2009ArtikelAfval
Lokale belastingen
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Bevolkingsdaling: geen paniek, BenG2009ArtikelFinanciële verhoudingen
Financiële positie
Allers M.A.Wetsvoorstel Maatschappelijke Ondernemingen ontbeert realiteitszin, Me Judice2009ArtikelOverig
Allers M.A.Meer belastinggeld voor de provincies, ESB2009ArtikelLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Maximeren rijbewijstarieven: slechte oplossing voor niet-bestaand probleem, BenG2009ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Kooreman P.
More evidence of the effects of voting technology on election outcomes, Public Choice2009ArtikelOverig
Allers M.A.De energiemiljarden zijn van ons, Me Judice2009ArtikelLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Allers M.A.Provincies geven teveel uit, Brabants Dagblad en diverse andere regionale dagbladen2009ArtikelLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
L.A Toolsema,
Zeilstra A.S.
Atlas van de lokale lasten 20082008AtlasLokale belastingen
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Decentrale overheden. In: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2008, SDU Uitgevers, Den Haag, 81-972008BoekFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20082008RapportLokale belastingen
COELOWoonlastenmonitor 20082008RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
De financiële positie van de gemeente Harlingen en de sturingsmogelijkheden van de raad2008RapportFinanciële positie
Toolsema L.A.Het belang van budgetbeperking voor publiek-private samenwerking, BenG2008ArtikelOverig
Hoeben C.,
Siebeling L.
Opbrengsten en tarieven van heffingen van lokale overheden, BenG2008ArtikelLokale belastingen
Hoeben C.Bestemmingsheffingen: kostendekking, kosten en tariefbepaling, BenG2008ArtikelLokale belastingen
Haan M.,
Heijnen P.,
Schoonbeek B.,
Toolsema L.A.
De speltheorie van de Sonttol, ESB2008ArtikelOverig
Allers M.A.Eerherstel voor de OZB, ESB2008ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
Vrijlaten OZB-tarieven leidt niet tot grote lastenstijging, BenG2008ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Zeilstra A.S.
Atlas van de lokale lasten 20072007AtlasLokale belastingen
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Decentrale overheden. In: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2007, SDU Uitgevers, Den Haag, 111-1362007BoekFinanciële verhoudingen
Gerritsen E.Vermogensstructuur van decentrale overheden: theorie en empirie2007BoekFinanciële positie
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20072007RapportLokale belastingen
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in De Marne2007RapportLokale belastingen
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in Eemsmond2007RapportLokale belastingen
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in Winsum2007RapportLokale belastingen
Allers M.A.,
Steiner B.
Uitgavenbehoeften van Nederlandse gemeenten2007RapportFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Decentrale belastingen in 2007, BenG2007ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.Gemeente kan best belasting innen, NRC-Handelsblad2007ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Kooreman P.
Stemmachines beïnvloeden verkiezingsuitkomst niet, ESB2007ArtikelLokale democratie
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Gerritsen E.
Atlas van de lokale lasten 20062006AtlasLokale belastingen
Boorsma P.B.,
Allers M.A.
De Financiele verhouding onder de loep, VNG-Uitgeverij2006BoekFinanciële verhoudingen
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20062006RapportLokale belastingen
Hoeben C.Kostentoerekening en kostendekking van gemeentelijke heffingen in Noordenveld2006RapportLokale belastingen
Gerritsen E.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.
Audit WB21: Kosten- en lastenontwikkeling ten gevolge van de NBW-opgave wateroverlast2006RapportWaterbeheer
Lokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Gerritsen E.
Gemeentelijke lasten en uitgaven na maximering OZB, BenG2006ArtikelLokale belastingen
Hoeben C.Wel betalen, niets te zeggen: huiseigenaren in de voorgestelde aanpassing waterschapswet, Weekblad Fiscaal Recht, 30 maart, 2006/6664, 357-3612006ArtikelWaterbeheer
Lokale belastingen
Allers M.A.Rafelranden van de nieuwe OZB-wetgeving, Tijdschrift voor Openbare Financiën2006ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Gerritsen E.
Atlas van de lokale lasten 20052005AtlasLokale belastingen
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gevolgen van ontwikkelingen in de waterketen voor de lastendruk van huishoudens2005RapportWaterbeheer
Lokale belastingen
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20052005RapportLokale belastingen
Hoeben C.Koopkrachtontwikkeling van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in Amsterdam2005RapportArmoedebeleid
Allers M.A.Methoden voor het ontwikkelen van financiële verdeelmodellen2005RapportFinanciële verhoudingen
Gerritsen E.Why do public bodies need equity and how much do they need?, paper presented at CIMA/BAA NPS Seminar, October 27-28th2005ArtikelFinanciële positie
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
Zit er een rem op de lokale lasten?, ESB2005ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gemeentelijke woonlasten: feiten en beleidsontwikkeling, BenG2005ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
Tax mimicking and yardstick competition among local governments in the Netherlands, International Tax and Public Finance2005ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.Gemeentelijke autonomie, een aflopende zaak, Openbaar Bestuur, augustus, 7-102005ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers M.A.De verdeling van het gemeentefonds: kritiek op de bestaande methode en voorstel voor alternatief, Tijdschrift voor Openbare Financiën2005ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers M.A.Maximering OZB-tarieven benadeelt gemeenten met lage belastingcapaciteit, BenG2005ArtikelLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Omvang en betekenis van reserves bij publieke instellingen, SDU Uitgevers, Den Haag2005BoekFinanciële positie
Financiële verhoudingen
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.
Decentrale overheden. In: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2005, SDU Uitgevers, Den Haag, 123-1482005BoekFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Gerritsen E.,
van der Veer J.Th.
Atlas van de lokale lasten 20042004AtlasLokale belastingen
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20042004RapportLokale belastingen
Allers M.A.Financiële gevolgen van maximering van de OZB-tarieven2004RapportLokale belastingen
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Kostenontwikkeling in de waterketen 1990-20102004RapportWaterbeheer
Allers M.A.,
Hoeben C.
Achtergronden van tariefstijgingen van gemeentelijke belastingen2004RapportLokale belastingen
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gevolgen invoering waterketentarief voor de lastenontwikkeling van huishoudens2004RapportWaterbeheer
Lokale belastingen
van Besouw P.P.J.J.M.,
Postma J.K.T.
Sterks C.G.M.
Advies EMU-saldo lokale overheid2004RapportFinanciële verhoudingen
Allers M.A.Lokale fiscale beleidsinteractie: apen gemeenten hun buren na? Kwartaalschrift Economie2004ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.OZB-plan is echt onzin, ESB2004ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gemeentelijke woonlasten gemiddeld 660 euro, BenG2004ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.Italiaanse les, ESB2004ArtikelLokale belastingen
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
COELO onderzocht kostenontwikkeling 1990 tot 2010, Riolering, aug/sept, 9-112004ArtikelWaterbeheer
Lokale belastingen
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Afkoppeling van regenwater, BenG2004ArtikelWaterbeheer
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Effecten van invoering waterketentarief voor huishoudens, H2O, nr. 22, 32-332004ArtikelWaterbeheer
Lokale belastingen
Hoeben C.Belang en betaling: de kostentoedeling bij waterschappen, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 4, 173-1872004ArtikelWaterbeheer
Sterks C.G.M.,
Gerritsen E.
De bekostiging van de waterketen. In: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2004, SDU Uitgevers, Den Haag, 205-2252004BoekWaterbeheer
Lokale belastingen
Hoeben C.Lokale lastendruk in Kampen2004OverigLokale belastingen
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.,
Schrantee S.
Atlas van de lokale lasten 20032003AtlasLokale belastingen
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20032003RapportLokale belastingen
Allers M.A.Koopkrachteffecten van afschaffing van de gebruikersheffing van de OZB op woningen2003RapportLokale belastingen
Hoeben C.Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen2003RapportWaterbeheer
Lokale belastingen
Gerritsen E.Gemeenten rijker dan gedacht, ESB2003ArtikelFinanciële positie
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.
Woonlastenstijging meerpersoonshuishoudens 1998-2003 in kaart, BenG2003ArtikelLokale belastingen
Gerritsen E.Scenario's voor de weerstandscapaciteit, BenG2003ArtikelFinanciële positie
Allers M.A.Lokale belasting blijft nodig, ESB2003ArtikelLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Allers M.A.Verevening van belastingcapaciteit tussen gemeenten kan beter, Tijdschrift voor Openbare Financiën2003ArtikelFinanciële verhoudingen
Gerritsen E.,
Haisma G.A.M.
De paragraaf weerstandsvermogen verhoogt de efficiency, BenG2003ArtikelFinanciële positie
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Decentrale overheden. In: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2003, SDU Uitgevers, Den Haag, 197-2162003BoekFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Schrantee S.,
Gerritsen E.,
Düş İ.
Atlas van de lokale lasten 20022002AtlasLokale belastingen
Gerritsen E.,
Allers M.A.
Weerstandsvermogen en vermogenspositie gemeente Apeldoorn2002RapportFinanciële positie
Gerritsen E.Begrotingsvergelijking gemeente Zaanstad2002RapportFinanciële positie
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Heerlen2002RapportArmoedebeleid
Allers M.A.Herverdeeleffecten van de voorgenomen afschaffing van de OZB op woningen2002RapportLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Gerritsen E.Stille reserves van gemeenten2002RapportFinanciële positie
Allers M.A.,
de Kam C.A.,
Sterks C.G.M.,
van Leeuwen L.,
Monsma J.A.
Voor- en nadelen van afschaffing van de OZB op woningen2002RapportLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Kooreman P.,
Allers M.A.
Huisvuil per kilo betalen werkt goed, NRC-Handelsblad2002ArtikelAfval
Lokale belastingen
Allers M.A.Zin en onzin van det decentrale belastinggebied, Openbaar Bestuur, nr. 2, 29-322002ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Schrantee S.
Lokale lasten rijzen niet de pan uit, BenG2002ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.Aanpak armoedeval: wie durft?, ESB2002ArtikelArmoedebeleid
Allers M.A.Heisa rond de lokale belastingen, BenG2002ArtikelLokale belastingen
Schrantee S.Is de Zalmsnip europroof?, BenG2002ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.Gemeenten in moeilijkheden door OZB-operatie, BenG2002ArtikelLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Allers M.A.Afschaffing OZB is geen lastenverlichting voor iedereen, BenG2002ArtikelLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 2002, VNG-Uitgeverij, Den Haag2002BoekLokale belastingen
Allers M.A.,
Schrantee S.
Atlas van de lokale lasten 20012001AtlasLokale belastingen
Gerritsen E.,
Allers M.A.
Decentrale overheden in balans? Een atlas van de vermogensposities van de decentrale overheden2001AtlasFinanciële positie
Verhagen A.J.W.M.Voorstel voor wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten2001RapportFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Partisan influence on the local tax burden in the Netherlands, Public Choice2001ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Vermogens van lagere overheden, ESB2001ArtikelFinanciële positie
Linderhof V.,
Kooreman P.,
Allers M.A.,
Wiersma D.
Weight-based pricing in the collection of household waste; the Oostzaan case, Resource and energy Economics2001ArtikelAfval
Lokale belastingen
Allers M.A.,
Schrantee S.
Leidt hertaxatie tot hogere belasting?, ESB2001ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Schrantee S.
Woonlasten versus woonbaten, BenG2001ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.Mental accounting en het decentrale belastinggebied, Openbare Uitgaven2001ArtikelLokale belastingen
Financiële verhoudingen
de Kam C.A.,
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Potten of verteren? Financiële betrekkingen tussen bestuurslagen in vette jaren, nv Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag2001BoekFinanciële positie
Financiële verhoudingen
Allers M.A.,
Schrantee S.,
Sterks C.G.M.
Atlas van de lokale lasten 20002000AtlasLokale belastingen
Verhagen A.J.W.M.COELO-Overzicht specifieke uitkeringen 19992000RapportFinanciële verhoudingen
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Soest2000RapportArmoedebeleid
Grit K.Dynamiek van de lokale overheid. Economisering in Tilburg2000RapportOverig
Allers M.A.,
Veenkamp A.
Een woonlastenfonds voor Groningen?2000RapportArmoedebeleid
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Alphen aan den Rijn2000RapportArmoedebeleid
Allers M.A.Armoedeval in Amsterdam, 2000-20012000RapportArmoedebeleid
Allers M.A.Het decentrale belastinggebied, de kwaliteit van de lokale afweging en de politieke participatie2000RapportLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Sterks C.G.M.Jaarlijkse taxatie OZB verzacht fiscaal leed, Staatscourant, 15 februari2000ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.De anatomie van de armoedeval, ESB2000ArtikelArmoedebeleid
Allers M.A.Armoedevalbeleid: middel soms erger dan de kwaal, Sociaal Bestek, februari, 21-242000ArtikelArmoedebeleid
Allers M.A.Kengetallen voor evaluatie en beleidsontwikkeling, Sociaal Bestek, mei, 23-272000ArtikelArmoedebeleid
Allers M.A.,
Schrantee S.,
Sterks C.G.M.
Opnieuw stijging van lokale lasten door rijksbeleid, BenG2000ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.Invloed op gemeentelijk beleid - Meting van invloed van burgers op gemeentelijke belastingdruk, Bestuurskunde2000ArtikelLokale belastingen
Sterks C.G.M.Nodeloze deining om teruggeven Zalmsnip, Noordhollands Dagblad, 1 augustus2000ArtikelLokale belastingen
Gerritsen E.Actieve houding gewenst van publieke instellingen bij vermogensvorming, BenG2000ArtikelFinanciële positie
Allers M.A.,
Schrantee S.
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid en armoedeval, Elsevier bedrijfsinformatie2000BoekArmoedebeleid
Goudzwaard K.P.,
de Kam C.A.,
Sterks C.G.M.
Sociale zekerheid op het breukvlak van twee eeuwen, Kluwer/Samson2000BoekOverig
Allers M.A.,
den Heeten J.
Armoedeval: is ontsnappen mogelijk?, COELO/SGBO2000BoekArmoedebeleid
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Atlas van de lokale lasten 19991999AtlasLokale belastingen
Allers M.A.Gemeentelijk minimabeleid en armoedeval1999RapportArmoedebeleid
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Vlaardingen1999RapportArmoedebeleid
Allers M.A.Verschillen in lokale lasten bewijs van democratie, Staatscourant 15, 22 januari, 41999ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Verschillen in gemeentelijke belastingdruk: schandaal of lokale democratie?, BenG1999ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten en democratie, ESB1999ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Lokale lastendruk hangt samen met politieke voorkeuren, BenG, maart, 7-91999ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Woensdag gehaktdag, ESB1999ArtikelOverig
Allers M.A.,
Kooreman P.,
Linderhof V.,
Wiersma D.
Betalen per kilo remt afvalaanbod, BenG1999ArtikelAfval
Lokale belastingen
Allers M.A.,
Kooreman P.,
Linderhof V.,
Wiersma D.
Afval wegen werkt, ESB1999ArtikelAfval
Lokale belastingen
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Lokale lasten stijgen weer, BenG1999ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Waterschapslasten in kaart, Het Waterschap, 17 juni, 546-5481999ArtikelWaterbeheer
Lokale belastingen
Allers M.A.Terugdringen armoedeval plaatst gemeenten voor dilemma, BenG1999ArtikelArmoedebeleid
Sterks C.G.M.,
Verhagen A.J.W.M.
Leidt het derde aspiratie-niveau tot een optimale welvaart?, Openbare Uitgaven, nr. 6, 282 - 2891999ArtikelFinanciële verhoudingen
Sterks C.G.M.Advies aan de Onafhankelijke Onderzoekscommissie geldleningen Provincie Zuid-Holland over de rechtmatigheid van Treasury-activiteiten van de provincie Zuid-Holland (Commissie van Dijk), september1999BoekFinanciële positie
Sterks C.G.M.,
Verhagen A.J.W.M.
Is de algemene uitkering vrij besteedbaar? In: H. Jagersma en Verhagen A.J.W.M. (red), Op weg naar herstel, VNG-uitgeverij, Den Haag, september, 159-1691999BoekFinanciële verhoudingen
Sterks C.G.M.Taakverdeling en financiële verhouding tussen overheden. In: L. Koopmans, A.H.E.M. Wellink, C.A. de Kam en H.J. Woltjer, Overheidsfinanciën, negende druk, Educatieve Partners Nederland, 243-2601999BoekFinanciële verhoudingen
Allers M.A.Atlas van de lokale lasten 19981998AtlasLokale belastingen
Allers M.A.De invloed van de burger op de gemeentelijke belastingdruk1998RapportLokale belastingen
Sterks C.G.M.De financiële positie van gemeenten, Openbare Uitgaven, nr. 3, 133-1411998ArtikelFinanciële positie
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten in 1998, BenG1998ArtikelLokale belastingen
Sterks C.G.M.Gemeente heeft beperkte ruimte voor versterking economische dynamiek, Staatscourant 127, 9 juli, 71998ArtikelOverig
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten: ook de waterschappen tellen, Het Waterschap, nr. 14, 575-5771998ArtikelWaterbeheer
Lokale belastingen
Sterks C.G.M.Gemeentefonds: financiële zekerheid, Ng-magazine, 18 september, 10-121998ArtikelFinanciële verhoudingen
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Decentralisatie, autonomie en de toekomst van de lokale politiek. In: W. Derksen (red.), Politiek voor bestuurders, VNG-Uitgeverij, Den Haag, 37-461998BoekOverig
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Een getrapte financiële verhouding voor de algemene uitkering? In: Trends in financiële verhoudingen, Jaarrapport 1998, Raad voor de financiële verhoudingen, Den Haag, 9-201998BoekFinanciële verhoudingen
Allers M.A.Atlas van de lokale lasten 19971997AtlasLokale belastingen
Allers M.A.Tariefdifferentiatie in de OZB en de fiscale concurrentiepositie van de gemeente Groningen1997RapportLokale belastingen
Sterks C.G.M.Alternatieven voor milieuleges1997RapportLokale belastingen
Allers M.A.Gemeentelijke woonlasten voor water- en walbewoners vergeleken1997RapportLokale belastingen
Verhagen A.J.W.M.Criteria aan de verdeelmaatstaven van specifieke uitkeringen1997RapportFinanciële verhoudingen
Allers M.A.Lokale lasten: waarom onroerend goed?, ESB1997ArtikelLokale belastingen
Sterks C.G.M.Verschillen in gemeentelijke lasten zullen afnemen, Staatscourant, 112, dinsdag 17 juni, 61997ArtikelLokale belastingen
Sterks C.G.M.Verstorende belastingen, ESB, 5 november, 845-8461997ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten in kaart gebracht, BenG, december, 14-151997ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.,
Sijtsma F.J.
Kengetallen voor een effiënt gemeentelijk armoedebeleid, BenG1997ArtikelArmoedebeleid
Allers M.A.,
Sijtsma F.J.
Kengetallen gemeentelijk armoedebeleid, VNG Uitgeverij, Den Haag1997BoekArmoedebeleid
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Herziening van de financiële verhouding en de lokale lastendruk1996RapportLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Allers M.A.Financiële gevolgen van de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Groningen1996RapportArmoedebeleid
Allers M.A.Profijt van de gemeentelijke overheid. De invloed van het gemeentebeleid op de koopkracht van de minima in Groningen1996RapportArmoedebeleid
Allers M.A.De armoedenota en het minimabeleid in de gemeente Delfzijl1996RapportArmoedebeleid
de Kam C.A.,
Allers M.A.
Om de loongrens. Verkenning van gevolgen van grondslagversmalling bij de premieheffing voor de Ziekenfondswet1996RapportOverig
Allers M.A.Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid verruimd, BenG, februari, 4-81996ArtikelArmoedebeleid
Sterks C.G.M.Financiële verhoudingen in stadsprovincies, Openbare Uitgaven, nr. 1, 30-391996ArtikelFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
De lokale lastendruk en het flypapereffect, ESB1996ArtikelLokale belastingen
Allers M.A.Verschillen in koopkracht door lokale en regionale heffingen, Openbare Uitgaven, nr. 3, 123-1341996ArtikelArmoedebeleid
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Naar een geïntegreerd stelsel voor gesubsidieerde arbeid? Evaluatie van de voorstellen van de commissie Houben1995RapportOverig
Allers M.A.Inkomenseffecten van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid1995RapportArmoedebeleid
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Gemeenten in drievoud: aandeel gemeenten in collectieve uitgaven loopt terug, BenG, maart, 8-121995ArtikelOverig
de Kam C.A.Gemeenten in drievoud: aandeel gemeenten in collectieve uitgaven loopt terug, Overheidsmanagement, nr. 4, 931995ArtikelOverig
Sterks C.G.M.Gemeentelijke belastingen naar 2000, Openbare Uitgaven, nr. 5, 11-171995ArtikelLokale belastingen
Sterks C.G.M.Scenario's, Overheidsmanagement, nr. 7/8, 1911995ArtikelOverig
Sterks C.G.M.Paars biedt financiële zekerheid en bestuurlijk bochtenwerk, Ng-magazine, nr. 38, 12-141995ArtikelOverig
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Gemeenten in drievoud. Financiële positie van gemeenten in drie scenario's tot 2015, VNG Uitgeverij, Den Haag1995BoekOverig
Sterks C.G.M.Hoge verwachtingen van lagere overheden, oratie, Groningen1995BoekOverig
Sterks C.G.M.Gemeenten, provincies en andere publiekrechtelijke lichamen. In: Jaarboek Overheidsuitgaven 1996, Academic service, Schoonhoven, 17-401995BoekFinanciële verhoudingen
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Advies over de kostentoedeling van waterschappen1994RapportWaterbeheer
Lokale belastingen
Sterks C.G.M.De actualiteit van het derde aspiratieniveau: de economische invalshoek, Bestuurswetenschappen, nr. 3, 174-1821994ArtikelFinanciële verhoudingen
Sterks C.G.M.,
de Kam C.A.
Verevening van belastingcapaciteit, Bestuurswetenschappen, nr. 3, 239-2511994ArtikelFinanciële verhoudingen
de Kam C.A.Belastingen omlaag? Ja graag!, Bestuurswetenschappen, nr. 3, 262-2741994ArtikelLokale belastingen
Financiële verhoudingen
Sterks C.G.M.Begroting 1995: het kan nu alleen nog maar meevallen, Ng-magazine, 23 september, 15-171994ArtikelOverig
Sterks C.G.M.,
de Kam C.A.
De financiële verhouding tot na 2000. In: Geld voor de gemeenten, VNG congresbundel 1994, VNG-Uitgeverij, Den Haag, 1994, 11-851994BoekFinanciële verhoudingen
Sterks C.G.M.Het flypaper-effect. In: Symposiumbundel, Erasmus Studiecentrum Belastingen Lagere Overheden, 19941994BoekFinanciële verhoudingen