COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Armoedebeleid

Hoewel de rijksoverheid primair verantwoordelijk is voor een eerlijke inkomensverdeling, ligt er voor gemeenten en waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. ook een taak. Gemeenten kunnen maatwerk bieden bij armoedebestrijding. Gemeenten en waterschappen kunnen belastingBelasting Een verplichte betaling aan een overheid waar geen directe (individuele) tegenprestatie tegenover staat. kwijtschelden aan huishoudens met een laag inkomen. COELO heeft onderzoek gedaan naar het beleid in individuele gemeenten en waterschappen. Ook is gekeken naar de effectiviteit en de neveneffecten (armoedeval) van gemeentelijk armoedebeleid.

Scroll naar boven