COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Atlas lokale lasten 2019

De interactieve kaarten van de decentrale belastingen bevatten de belangrijkste belastingen in 2019 en de mutaties van de belastingen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast bevat dit onderdeel interactieve kaarten waarmee de som van decentrale lasten (gemeente+provincie+waterschapWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen.) voor woning-eigenaren en huurders van woningen inzichtelijk wordt gemaakt.

Voor uitgangspunten en berekeningswijzen zie de Atlas van de lokale lasten. Als het laden lang duurt, kunt u de Atlas direct downloaden door met de rechtermuisknop de link aan te klikken, en dan ‘Save link as…’ te selecteren. Het bestand wordt dan gedownload naar uw computer, in plaats van dat u het bestand online bekijkt.

Scroll naar boven