COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Atlas lokale lasten 2021

Interactieve kaarten van decentrale lasten

De interactieve kaarten van de decentrale belastingen bevatten de belangrijkste belastingen in 2021 en de mutaties van de belastingen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast bevat dit onderdeel interactieve kaarten waarmee de som van decentrale lasten (gemeente+provincie+waterschapWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen.) voor woning-eigenaren en huurders van woningen inzichtelijk wordt gemaakt

Landelijk overzicht tarieven met gemiddelden

Via dit menu vindt u ook een landelijk tarievenoverzicht.

Vergelijking gemeentelijke woonlastenGemeentelijke woonlasten De ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing vormen samen, na aftrek van een eventuele heffingskorting, de gemeentelijke woonlasten.

De Benchmark gemeentelijke woonlasten vergelijkt de woonlasten tussen de verschillende gemeenten binnen een provincie. Naast de hoogte van de woonlasten wordt ook de mutatie van de woonlasten ten opzichte van het voorgaande jaar weergegeven. Mochten er fouten in de kaarten en/of databestanden staan, dan horen wij dit graag. Neem gerust contact op.

Aan het verzamelen en het verwerken van deze gegevens is de grootst mogelijke zorg besteed. Iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die op basis van deze gegevens worden ondernomen wordt echter afgewezen. Bij gebruik van gegevens uit de kaarten is bronvermelding verplicht.

Scroll naar boven