COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Landelijk tarievenoverzicht met gemiddelden

Bekijk voor meer informatie over tarieven de Atlas van de lokale lasten voor gemeenten, provincies, waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. en de totale decentrale lasten.

Scroll naar boven