Onderzoek

COELO verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden. Ons werk varieert van toegepast beleidsonderzoek tot wetenschappelijke studies met een hoog abstractiegehalte. Wij doen onderzoek op eigen initiatief maar ook in opdracht van derden. Als expertisecentrum willen wij inzichten bieden en handvatten aanrijken waar u in de praktijk mee verder komt. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op.

Een totaaloverzicht van onze onderzoeksrapporten en artikelen is te vinden onder publicaties.

De onderzoeksterreinen waarop we op dit moment actief zijn:


Wilt u onderzoek verricht hebben op een aanverwant onderzoeksterrein, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.