COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Uittreksel BRP

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van elk lid van de Nederlandse bevolking. Soms is het nodig om te bewijzen dat opgegeven persoonsgegevens juist zijn en in die gevallen kan men een “gewaarmerkt afschrift BRP” opvragen bij de gemeente. In de volksmond heet dit ook wel “uittreksel uit het bevolkingsregister”.

Scroll naar boven