COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Naam auteur: coelo_groningen

Essay Bestaanszekerheid en kwijtschelding decentrale belastingen

Op 18 april organiseerde de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) de Dag van de financiële verhoudingen 2024. De dag was gericht op bekostiging en bestaanszekerheid. Corine Hoeben en Dylan Jong schreven voor deze dag een essay over het belang van kwijtscheldingKwijtschelding Voor sommige gemeentelijke en waterschapsbelastingen kan kwijtschelding worden aangevraagd. Dit houdt in dat …

Essay Bestaanszekerheid en kwijtschelding decentrale belastingen Lees meer »

Huishoudens betalen gemiddeld 8 procent meer aan gemeente, provincie en waterschap

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 1.670 euro, 7,6 procent meer dan vorig jaar. Daarvan gaat 994 euro naar de gemeente, 201 euro naar de provincie en 475 euro naar het waterschapWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het …

Huishoudens betalen gemiddeld 8 procent meer aan gemeente, provincie en waterschap Lees meer »

Keuzes in het kwijtscheldingsbeleid door gemeenten

Gemeenten kunnen kwijtscheldingKwijtschelding Voor sommige gemeentelijke en waterschapsbelastingen kan kwijtschelding worden aangevraagd. Dit houdt in dat een deel of de gehele heffing kan worden kwijtgescholden wanneer het inkomen en het vermogen onder bepaalde grenzen liggen. Gemeenten en waterschappen kunnen zelf bepalen welke belastingen en heffingen onder het kwijtscheldingsbeleid vallen. verlenen voor de gemeentelijke belastingen als …

Keuzes in het kwijtscheldingsbeleid door gemeenten Lees meer »

Onderzoek paragraaf lokale heffingen in jaarrekeningen 2021

Gemeenten moeten zowel in de begroting als in de jaarrekening verplicht de paragraaf lokale heffingenHeffing Belasting of bestemmingsheffing. opnemen. Hierin geeft de gemeente inzicht in de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen en heffingen. De paragraaf moet de volgende onderdelen bevatten: 1. de geraamde inkomsten; 2. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; 3. een …

Onderzoek paragraaf lokale heffingen in jaarrekeningen 2021 Lees meer »

Verdelingsvoorstel provinciefonds ontraden

In opdracht van de beheerders van het provinciefondsProvinciefonds Set van rijksuitkeringen aan provincies. Provincies bepalen zelf waarvoor zij het geld gebruiken. hebben Cebeon en Lysias een rapport gemaakt met een voorstel voor een nieuwe verdeling van het provinciefonds. De provincie Flevoland heeft COELO om een second opinion over dit voorstel gevraagd. Het verdeelvoorstel is door …

Verdelingsvoorstel provinciefonds ontraden Lees meer »

Presentaties symposium online

Op 5 oktober 2023 vierde COELO zijn 30-jarige bestaan met een symposium in Den Haag met de titel ‘DisBalans: financiële middelen en lokale keuzes’. De presentaties staan nu op deze site. 11 oktober 2023

COELO Symposium ‘DisBalans’ op 5 oktober 2023 – programma bekend

Zoals eerder aangekondigd viert COELO op 5 oktober 2023 haar dertigjarig bestaan met een symposium. Het thema van het symposium is ‘DisBalans: financiële middelen en lokale keuzes’. Het symposium zal plaatsvinden in het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag, van 13:30 tot 17:00 uur met aansluitend een borrel. Inmiddels is …

COELO Symposium ‘DisBalans’ op 5 oktober 2023 – programma bekend Lees meer »

Analyse van provinciale coalitieakkoorden

COELO werkte mee aan een analyse van de nieuwe provinciale coalitieakkoorden. Deze publicatie biedt bestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden een overzicht van de thema’s, afspraken en voorgestelde maatregelen uit de provinciale coalitieakkoorden. Hiermee kunnen provincies van elkaar leren over gekozen speerpunten en aanpakken. Het rapport vindt u hier. 5 september 2023

COELO Symposium ‘DisBalans’ op 5 oktober 2023 – aanmelding geopend

Op 5 oktober 2023 viert COELO haar dertigjarig bestaan met een symposium. Het thema van het symposium is ‘DisBalans: financiële middelen en lokale keuzes’. Het symposium zal plaatsvinden in het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag, van 13:30 tot 17:00 uur met aansluitend een borrel. Een groot deel van het …

COELO Symposium ‘DisBalans’ op 5 oktober 2023 – aanmelding geopend Lees meer »

Onderzoek paragraaf lokale heffingen in begrotingen

Gemeenten moeten in hun begroting verplicht de paragraaf lokale heffingenHeffing Belasting of bestemmingsheffing. opnemen. Hierin geeft de gemeente inzicht in de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Gemeenten moeten in de paragraaf de volgende onderdelen opnemen: de geraamde inkomsten; het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; een overzicht op hoofdlijnen van de diverse …

Onderzoek paragraaf lokale heffingen in begrotingen Lees meer »

Scroll naar boven