COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Verdeelsysteem

Formule waarmee een uitkering over gemeenten of provincies wordt verdeeld.

Scroll naar boven