Interactieve kaarten van decentrale lasten

De interactieve kaarten van de decentrale belastingen bevatten de belangrijkste belastingen in 2017 en de mutaties van de belastingen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast bevat dit onderdeel interactieve kaarten waarmee de som van decentrale lasten (gemeente+provincie+waterschap) voor woning-eigenaren en huurders van woningen inzichtelijk wordt gemaakt.


Voor uitgangspunten en berekeningswijzen zie de Atlas van de lokale lasten.

Precariokaart

Via dit menu heeft u ook toegang tot de interactieve precariokaart, waarmee u kunt zien of u via de precariobelasting betaalt aan gemeenten waar u misschien wel nooit komt.