Interactieve kaarten van decentrale lasten

De interactieve kaarten van de decentrale belastingen bevatten de belangrijkste belastingen in 2019 en de mutaties van de belastingen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast bevat dit onderdeel interactieve kaarten waarmee de som van decentrale lasten (gemeente+provincie+waterschap) voor woning-eigenaren en huurders van woningen inzichtelijk wordt gemaakt.


Voor uitgangspunten en berekeningswijzen zie de Atlas van de lokale lasten.