Wat betaal ik waar?

In dit menu is alles te vinden over de decentrale lasten die huishoudens betalen.

Bereken uw eigen gemeentelijke woonlasten

Hier kunt u uw eigen gemeentelijke woonlasten berekenen. Met de COELO Lokale Lasten Calculator kunt u de gemeentelijke woonlasten in uw gemeente vergelijken met die van een andere gemeente naar uw keuze. Daarnaast is het mogelijk om wat u dit jaar betaalt te vergelijken met vorig jaar.

 

Landelijk overzicht tarieven


Via dit menu vindt u ook een landelijk tarievenoverzicht.

 

Interactieve kaarten van decentrale lasten


De interactieve kaarten van de decentrale belastingen bevatten de belangrijkste belastingen in 2017 en de mutaties van de belastingen ten opzichte van vorig jaar. Rechts naast de betreffende kaarten kunnen excel-bestanden worden gedownload. Deze bevatten een volledig overzicht van de belangrijkste tarieven per gemeente, waterschap of provincie. Ook kunnen hier de kaarten en Excel-bestanden van eerdere jaren worden geraadpleegd.

Voor uitgangspunten en berekeningswijzen zie de Atlas van de lokale lasten (bestelinformatie).

 

Ontwikkeling tariefsystemen afvalstoffenheffing 1998-2017


Het filmpje ontwikkeling tariefsystemen afvalstoffenheffing 1998-2017 laat per jaar zien welke gemeenten in Nederland een gedifferentieerd tarief hanteren voor de afvalstoffenheffing.


Mochten er fouten in de kaarten staan dan horen wij dit graag. Neem gerust contact op.


Aan het verzamelen en het verwerken van deze gegevens is de grootst mogelijke zorg besteed. Iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die op basis van deze gegevens worden ondernomen wordt echter afgewezen. Bij gebruik van gegevens uit de kaarten is bronvermelding verplicht.