Publicaties

We hebben onze publicaties in de volgende onderwerpen onderverdeeld:


De meeste publicaties kunnen worden gedownload. De meest recente Atlas van de Lokale Lasten kan hier worden besteld. Neem contact op (coelo@rug.nl) voor het bestellen van oudere versies van de Atlas van de Lokale Lasten en andere publicaties.

AuteurTitelJaarOnderwerpSoort
Allers, M. A.Kan de lokale democratie decentralisaties aan? In: Hoe laat is het? Liber amicorum Jaques Wallage, Rob, Den Haag2017Decentralisatie en bestuurlijke schaalHoofdstuk in boek
Coenradij, A
Allers, M. A.
Lokale politici worden beoordeeld op nationaal economisch beleid, ESB, 219-2212017OverigArtikel
Van Ommeren, B.
Allers, M.A.
Vellekoop, M.
De optimale datum voor
het afsluiten van een lening, ESB, 232-233
2017OverigArtikel
Van Ommeren, B.
Allers, M.A,
Vellekoop, M.
Choosing the optimal moment to arrange a loan2017OverigRapport
Veenstra, J.
Ommeren van B.J.F.
Bailout Clauses and the Price of Credit: The Dutch Experience for Housing Corporations (+ Online Appendix)2017WoningcorporatiesArtikel
Hoeben C.
Kwakkel K.
Veenstra J.
Allers, M.A.
Atlas van de lokale lasten 20172017Lokale belastingenAtlas
Allers, M.A.Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten
doen?
2017OverigArtikel
Geertsema, J.B.The economic effects of municipal amalgamation and intermunicipal cooperation2017Decentralisatie en bestuurlijke schaalBoek
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20172017Lokale belastingenRapport
Hoeben, C.Totale decentrale lasten in kaart gebracht, ESB2016Lokale belastingenArtikel
Greef, J.A. de
Allers, M.A.
Invloed van intergemeentelijke samenwerking op gemeentelijke uitgaven2016Decentralisatie en bestuurlijke schaalRapport
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kwijtscheldingsbeleid in waterschap Vallei en Veluwe2016Armoedebeleid en lokale belastingenRapport
Kwakkel, K.Recordaantal uitkeringen naar slechts één gemeente, ESB, 7222016Financiële verhoudingenArtikel
Allers, M.A.Financiële verhoudingen lopen vast, in: Kennepohl, H., de Kluis, E. (red.), Lokale democratie in de steigers, ISVW Uitgevers2016Financiële verhoudingenHoofdstuk in boek
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Compensatieregelingen kabels en leidingen2016OverigRapport
Veenstra, J.Studies on Dutch Housing Corporations2016WoningcorporatiesBoek
Allers, M.A.Financiële positie Haren: reden voor herindeling?2016Decentralisatie en bestuurlijke schaalRapport
Hoeben, C.Het onzichtbare precario op ondergrondse leidingen, ESB, 622-6252016Lokale belastingenArtikel
Allers, M.A.Financiële verhoudingen lopen vast, Binnenlands Bestuur, week 34, blz. 20-222016Financiële verhoudingenArtikel
Veenstra, J.
Allers, M.A.
Koolma, H.M.
Woningmarktregio's en de schaal van woningcorporaties, ESB, 584-5852016WoningcorporatiesArtikel
Allers, M.A.
Leurs, B.
Verhulde ongelijkheid in gemeentelijke belastingen, ESB, 408-4092016Lokale belastingenArtikel
Veenstra, J.
Allers, M.A.
Garretsen, J.H.
Verhuurderheffing is moeilijk te rechtvaardigen, Me Judice, 9 juni2016WoningcorporatiesArtikel
Veenstra, J.
Allers, M.A.
Garretsen, J.H.
Evaluatie verhuurderheffing2016WoningcorporatiesRapport
Allers, M.A.Decentralisatie en schaalvergroting van het openbaar bestuur, TPEdigitaal, pagina 149-1622016Decentralisatie en bestuurlijke schaalArtikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Meevallend verschil in gemeentelijke woonlasten, ESB, 3682016Lokale belastingenArtikel
Veenstra, J.
Koolma, H.M.
Allers, M.A.
Scale, mergers and efficiency: the case of Dutch housing corporations, Journal of Housing and the Built Environment, DOI: 10.1007/s10901-016-9515-42016WoningcorporatiesArtikel
Allers, M.A.
Geertsema, J.B.
The effects of local government amalgamation on public spending, taxation, and service levels: evidence from 15 years of municipal consolidation, Journal of Regional Science, 56, 659-6822016Decentralisatie en bestuurlijke schaalArtikel
Kattenberg, M.
Martens, K.
Allers, M.A.
Hoogte gemeentelijke belasting ongevoelig voor mee- of tegenvallers, ESB, 314-3172016Lokale belastingenArtikel
Allers, M.A.
Vermeulen, W.
Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect, Regional Science and Urban Economics 58, 115–1292016Financiële verhoudingenArtikel
Allers, M.A.
Van Ommeren, B.
Intermunicipal cooperation, municipal amalgamation and the price of credit, Local Government Studies, 42, 717-7382016Decentralisatie en bestuurlijke schaalArtikel
Allers, M.A.
Kattenberg, M.
Martens, K.
Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers2016OverigRapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Kwakkel K.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 20162016Lokale belastingenAtlas
Allers, M.A.
Kwakkel, K.
Cumulatie van rijksuitkeringen aan gemeenten, ESB, 1122016Financiële verhoudingenArtikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20162016Lokale belastingenRapport
Van Gemeren, J.,
Hoogendoorn, S.,
Zwaneveld, P.,
Allers, M
De invloed van begrotingsdruk op de beleidspraktijk bij gemeenten, ESB, 500-5042015OverigArtikel
Allers, M.A.Advies over SCP-voorstel verbeterslag verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet2015Financiële verhoudingenRapport
Janzen, L.
Allers, M.A.
Hoeben, C.
Gemeentelijke belastingen Pijnacker-Nootdorp2015Lokale belastingenRapport
Allers, M.A.
Veenstra, J.
Evaluatie toetsingskader leningen en garanties voor gemeente Den Helder2015Financiële verhoudingenRapport
Kwakkel, K.
Allers, M.A.
Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 20152015Financiële verhoudingenRapport
Veenstra, J.
Ommeren van B.J.F.
Kredietgarantie voor corporaties is goud waard, ESB, 450-4532015WoningcorporatiesArtikel
Allers, M.A.The Dutch local government bailout puzzle, Public Administration, 93, 451–4702015Financiële verhoudingenArtikel
Allers, M.A.Are we getting value for money? Improving the transparency of subnational government performance. In J. Kim, J. Lotz, & N. J. Mau (Eds.), Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy. (pp. 95-116), Copenhagen2015Financiële verhoudingenHoofdstuk in boek
Veenstra J.
Gelder van M.
Rioolheffing in Zaanstad2015Lokale belastingenRapport
Hoeben C.Onzichtbare precariobelasting verstoort zicht op lokale lasten, Me Judice, 7 april2015Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Kwakkel K.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 20152015Lokale belastingenAtlas
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Kwakkel K.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 2015 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau2015Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Ommeren, B van,
Geertsema, J.B.
Gemeentelijke samenwerking, herindeling en de prijs van krediet, ESB, 138-1412015Decentralisatie en bestuurlijke schaalArtikel
Allers M.A.,
Ommeren, B van,
Geertsema, J.B.
Does intermunicipal cooperation create inefficiency? A comparison of interest rates paid by intermunicipal organizations, amalgamated municipalities and not recently amalgamated municipalities2015Decentralisatie en bestuurlijke schaalRapport
Hoeben C.Kwijtscheldingsbeleid in het Hoogheemraadschap van Delfland2015Armoedebeleid en lokale belastingenRapport
Groot de H.,
Allers M.A.
Naschrift bij: Effecten van gemeentelijke uitvoering van de WMO, ESB, 12 februari, 792015Decentralisatie en bestuurlijke schaalArtikel
Vermeulen, W.
Allers, M.A.
Betere afweging met meer lokale belasting, ESB, 29 januari 2015, 52-552015Financiële verhoudingenArtikel
Hoeben C.Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-20152015Lokale belastingenRapport
Hoeben C.,
Janzen L.
Gevolgen van gemeentelijke herindeling in Hoogeland en Eemsdelta voor de belastingdruk2015Lokale belastingenRapport
Allers, M.A.,
Steiner, B.
Gemeenten in perspectief 2014-20182015Financiële verhoudingenRapport
Hoeben C.,
Janzen L.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20152015Lokale belastingenRapport
Groot de H.,
Allers M.A.
Effecten van gemeentelijke uitvoering van de WMO, ESB, 20 november, 712-7152014Decentralisatie en bestuurlijke schaalArtikel
Groot de H.,
Allers M.A.
Gemeentelijke uitvoering van de WMO 2008-20122014Decentralisatie en bestuurlijke schaalRapport
Hoeben C.,
Janzen L.
Investeringen in de infrastructuur in de gemeentelijke begrotingen2014OverigRapport
Allers M.A.,
Vermeulen W.
Fiscal equalization, capitalization and the flypaper effect2014Financiële verhoudingenRapport
Hoeben C.Belang, betaling en zeggenschap: geborgde zetels in het waterschapsbestuur, Water Governance, juli, 10-162014WaterbeheerArtikel
Allers M.A.,
Geertsema J.B.
Geen grotere doelmatigheid door herindeling gemeenten, ESB, 27 juni, 406-4092014Decentralisatie en bestuurlijke schaalArtikel
Allers M.A.,
Geertsema J.B.
The effects of local government amalgamation on public spending and service levels. Evidence from 15 years of municipal boundary reform.2014Decentralisatie en bestuurlijke schaalRapport
Allers, M.A.Verslag technische toets modellen WWB/Participatieweg2014Financiële verhoudingenRapport
Toolsema L.A.,
Allers M.A.
Welfare financing: Grant allocation and efficiency, De Economist, 162, 147-1662014Financiële verhoudingenArtikel
Veenstra J.,
Allers M.A.,
Koolma H.M.
Schaalparadox bij woningcorporaties, ESB, 18 april, 250-2532014WoningcorporatiesArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Gelder van M.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 20142014Lokale belastingenAtlas
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Gelder van M.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 2014
Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau
2014Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Edzes A.,
Ruijter de B.,
Engelen M.
Lessen uit de bijstand voor decentralisatie, ESB, 21 maart, 166-1692014Financiële verhoudingenArtikel
Hoeben C.Reparatie waterschapswet verhoogt lasten huishoudens, Weekblad Fiscaal Recht, 7040, 347-3512014WaterbeheerArtikel
Wassenaar M.C.,
Allers M.A.,
Verhagen A.J.W.M.
Financiën van de decentrale overheden2014Financiële verhoudingenBoek
Janzen L.,
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20142014Lokale belastingenRapport
Allers M.A.Decentralization with national standards. The case of the Netherlands, in: J. Kim, J. Lotz and N. Jørgen Mau (Eds.), Balance between decentralization and merit, The Korea Institute of Public Finance and the Danish Ministry for Economic Affairs and the Int2013Financiële verhoudingenHoofdstuk in boek
Allers M.A.,
Hoeben C.
Decentrale overheden, in: J.H.M. Donders en C.A. de Kam (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2013, SDU Uitgevers, Den Haag, 89-992013Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Veenstra J.,
Geertsema J.B.,
Merkus E.
Atlas van de lokale lasten 20132013Lokale belastingenAtlas
Allers M.A.,
van Gelder M.
Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 20132013Financiële verhoudingenAtlas
Allers M.A.,
Merkus E.
Soft budget constraint but no moral hazard? The Dutch local government bailout puzzle2013Financiële verhoudingenRapport
Allers M.A.,
Edzes A.,
Engelen M.,
Geertsema J.B.,
Visser de S.,
Wolf E.
De doorwerking van de financiële prikkel van de WWB binnen gemeenten 2013Financiële verhoudingenRapport
Veenstra J.,
Allers M.A.,
Koolma H.M.
De doelmatigheid van woningcorporaties in kaart gebracht2013WoningcorporatiesRapport
Allers M.A.,
Steiner B.,
Hoeben C.,
Geertsema J.B.
Gemeenten in perspectief2013Financiële verhoudingenRapport
Allers M.A.,
Vermeulen W.
Kapitalisatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in woningprijzen2013Financiële verhoudingenRapport
Allers M.A.,
Vermeulen W.
Fiscal equalization and capitalization: Evidence from a policy reform, CPB dicussion paper, 2452013Financiële verhoudingenRapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Veenstra J.,
Geertsema J.B.,
Merkus E.
Atlas van de lokale lasten 2013
Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau
2013Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20132013Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Merkus E.
Het artikel 12-mysterie, ESB, 25 oktober, 640-6432013Financiële verhoudingenArtikel
van Gelder M.,
Allers M.A.
Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten, Tijdschrift voor Openbare Financiën, 45, 216-2232013Financiële verhoudingenArtikel
Veenstra J.,
Allers M.A.,
Koolma H.M.
Grote verschillen in doelmatigheid woningcorporaties, ESB, 13 september, 540-5432013WoningcorporatiesArtikel
Janzen L.,
Hoeben C.
Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten 1998-2013, BenG, juli/augustus, 26-292013Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Decentralisatie en gemeentelijke opschaling, Liberaal Reveil, juni, 119-1242013Decentralisatie en bestuurlijke schaalArtikel
Allers M.A.,
Vermeulen W.
Uitkering aan gemeente slaat neer bij woningeigenaren, ESB, 31 mei, 326-3292013Financiële verhoudingenArtikel
Geertsema J.B.,
Allers M.A.
Vermeende rem op gemeentefusies bestaat niet, Me Judice, 31 januari2013Financiële verhoudingen, Decentralisatie en bestuurlijke schaalArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Veenstra J.,
Geertsema J.B.
Atlas van de lokale lasten 20122012Lokale belastingenAtlas
Hoeben C.Vervolgonderzoek robuustheid prognoses autonome kostenontwikkelingen bij drinkwaterwaterbedrijven en waterschappen2012WaterbeheerRapport
Hoeben C.,
Allers M.A.
Robuustheid prognoses autonome lastenontwikkelingen bij waterschappen en drinkwaterwaterbedrijven2012WaterbeheerRapport
Hoeben C.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.,
Allers M.A.
Voorbereiding monitor doelmatigheidswinst in het waterbeheer2012WaterbeheerRapport
Hoeben C.,
Allers M.A.
Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma2012WaterbeheerRapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Veenstra J.
Toereikendheid huidige kasgeldlimiet en renterisiconorm2012Financiële positieRapport
Toolsema L.A.,
Allers M.A.
Welfare financing: Grant allocation and efficiency2012Financiële verhoudingenRapport
COELOWoonlastenmonitor 20122012Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20122012Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Geertsema J.B.
Kabinet rekent zich rijk met gemeentelijke opschaling, Me Judice, 9 november2012Decentralisatie en bestuurlijke schaalArtikel
Allers M.A.,
van Nijendaal G.
Europese begrotingsregels en investeringen, Openbaar Bestuur, jaargang 22, nr. 10, 13-202012Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.Het Nederlandse groeirecept raakt uitgewerkt, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 44, nr. 3, 157-1622012OverigArtikel
Allers M.A.,
Toolsema L.A.
Doelmatige financiering van de bijstand, ESB, 17 augustus, 466-4692012Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Beperkte stijging woonlasten in 2012, BenG, mei/juni, 18-202012Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Yardstick competition, fiscal disparities, and equalization, Economics Letters, 117, 4-62012Financiële verhoudingenArtikel
Veenstra J.Begrenzing van ozb-opbrengsten: Op basis van begrotingen, rekeningen, of liever berekenen?, BenG, maart/april, 15-172012Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.De financiering van gemeenten is onnodig ingewikkeld, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 44, nr. 1, 38-572012Financiële verhoudingenArtikel
Hoeben C.Financiële verhouding tussen waterschappen en rijk, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 44, nr. 1, 58-652012Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.
Atlas van de lokale lasten 20112011Lokale belastingenAtlas
Allers M.A.Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 20112011Financiële verhoudingenAtlas
Allers M.A.Doel en middelen in de financiële verhouding tussen overheden2011Financiële verhoudingenOratie
Allers M.A.Les depenses des collectivités locales aux Pays Bas, dans: M. Gerard Marcou en M. Helmutt Wollmann (ed.), Droit et Gestion des Collectivités territoriales. L'enjeu de la dépense locale, Paris: Editions du Moniteur, 211-2212011Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.,
Fraanje M.J.
Randstadprovincie of Infrastructuurautoriteit, in: J.H.M. Donders en C.A. de Kam (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2011, SDU Uitgevers, Den Haag, 103-1182011Decentralisatie en bestuurlijke schaalBoek
COELOWoonlastenmonitor 20112011Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20112011Lokale belastingenRapport
Hoeben C.Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma2011Waterbeheer, Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Ishemoi L.J.
Do formulas reduce political influence on intergovernmental grants? Evidence from Tanzania, Journal of Development Studies, 47, 1781-17972011Financiële verhoudingenArtikel
Hoeben C.Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout, Weekblad Fiscaal Recht, 1 december, 2011/6931, 1583-15912011Waterbeheer, Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Gemeenten zetten koers in de mist, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 43, nr. 4, 212-2192011Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.,
Ishemoi L.J.
Equalising sub-national governments' spending needs in a developing country: The case of Tanzania, Environment and Planning C, 29, 487-5012011Financiële verhoudingenArtikel
Hoeben C.Achtergrond waterschapsbestuurders en verdeling belastingopbrengsten, Weekblad Fiscaal Recht, 3 juni, 2011/6909, 764-7722011Waterbeheer, Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Het CPB en de gemeentefinanciën, ESB, 13 mei, 301-3022011Lokale belastingen, Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Verschillen gemeentelijke tarieven: reden tot zorg?, BenG, mei/juni, 21-232011Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Gemeentelijk armoedebeleid onder druk, Sociaal Bestek, jaargang 73, nr. 3, maart, 4-72011ArmoedebeleidArtikel
Allers M.A.,
van Nijendaal G.
Verdeling geld voor gemeenten kan veel eenvoudiger, ESB, 20 januari, 602011Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
A simultaneous equations model of fiscal policy interactions, Journal of regional science, 51, 271-2912011OverigArtikel
Allers M.A.Mogelijkheden tot vereenvoudiging van de verdeling van het gemeentefonds, in: Cahier Vereenvoudiging van de verdeling algemene uitkering gemeentefonds, Rfv, Den Haag, december2010Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.,
Toolsema L.A.
Atlas van de lokale lasten 20102010Lokale belastingenAtlas
COELOWoonlastenmonitor 20102010Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Toolsema L.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20102010Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Bolt J.
Financiële gevolgen van de recessie voor de eigen inkomsten en uitgaven van gemeenten2010Financiële positieRapport
Hoeben C.Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-20122010Waterbeheer, Lokale belastingenRapport
Toolsema L.A.,
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie2010Financiële verhoudingenRapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Besparingsmogelijkheden in het waterbeheer2010WaterbeheerRapport
Allers M.A.Verevening conform het derde aspiratieniveau2010Financiële verhoudingenRapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Bezuinigingen en crisisbeheersing: Financiële plannen van gemeenten 2010-20122010Financiële positieRapport
Allers M.A.Gemeentefonds verevent minder dan gedacht, ESB, 10 december, 748-7492010Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.,
Ishemoi L.J.
Fiscal Capacity Equalisation in Tanzania , Local Government Studies, 36, nr. 5, 697-7132010Financiële verhoudingenArtikel
Toolsema L.A.Het goede doel voorbij, BenG, september 2010, 4-72010OverigArtikel
Allers M.A.,
Toolsema L.A.
Kosten van toezicht op financiën van gemeenten, ESB, 3 september, 5402010Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.Gemeentelijke schaalvergroting levert geen geld op, ESB, 28 mei, 341-3422010Decentralisatie en bestuurlijke schaalArtikel
Allers M.A.Het dogma van decentralisatie, Binnenlands Bestuur, 1 mei, 35-372010Decentralisatie en bestuurlijke schaalArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.,
Toolsema L.A.
Woonlasten huurder en verhuurder ongelijk verdeeld over Nederland, BenG, april, 5-82010Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Effects of Unit-Based Garbage Pricing: A Differences-in-Differences Approach, Environmental and Resource Economics, 45, 405-4282010Afval, Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Een kwaal van de verzorgingsstaat: de armoedeval, Sociaal Bestek, jaargang 72, nr. 2, 2-62010ArmoedebeleidArtikel
Allers M.A.Moeten provincies belasting heffen?, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 42, nr. 1, 12-192010Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Renovatie van het huis van Thorbecke, in: C.A. de Kam, J.H.M. Donders en A.P. Ros (red), Miljardendans in Den Haag, SDU Uitgevers, Den Haag, 185-2082010Financiële verhoudingen, Decentralisatie en bestuurlijke schaalBoek
Allers M.A.,
Hoeben C.
Decentrale overheden, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2010, SDU Uitgevers, Den Haag, 81-982010Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Atlas van de lokale lasten 20092009Lokale belastingenAtlas
COELOWoonlastenmonitor 20092009Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20092009Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Bevolkingsdaling en gemeentelijke financiën2009Financiële verhoudingen, Financiële positieRapport
Hoeben C.Achtergrond tariefontwikkeling reinigingsheffingen 20092009Afval, Lokale belastingenRapport
Zeilstra A.S.,
Toolsema L.A.,
Hoeben C.
Kosten en baten riolering en afvalinzameling en -verwerking in Capelle aan den IJssel2009Afval, Lokale belastingenRapport
Hoeben C.Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen 1998-20092009Lokale belastingenRapport
Allers M.A.Rijksbegroting 2010: gemeenten moeten bezuinigen, maar niet allemaal even veel, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 41, nr. 5, 283-2922009Financiële verhoudingen, Financiële positieArtikel
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Bevolkingsdaling: een probleem voor de gemeentelijke financiën?, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 41, nr. 5, 293-3012009Financiële verhoudingen, Financiële positieArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Effect diftar is wat kleiner dan gedacht, BenG, oktober, 5-82009Afval, Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Met gedifferentieerd tarief minder afval, ESB, 16 oktober, 621-6222009Afval, Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Bevolkingsdaling: geen paniek, BenG, juli/augustus, 24-282009Financiële verhoudingen, Financiële positieArtikel
Allers M.A.Wetsvoorstel Maatschappelijke Ondernemingen ontbeert realiteitszin, Me Judice, jaargang 2, 24 augustus2009OverigArtikel
Allers M.A.Meer belastinggeld voor de provincies, ESB, 10 juli, 440-4412009Lokale belastingen, Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Maximeren rijbewijstarieven: slechte oplossing voor niet-bestaand probleem, BenG, april, 14-172009Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Kooreman P.
More evidence of the Effects of Voting Technology on Election Outcomes, Public Choice, jaargang 139, april, 159-1702009OverigArtikel
Allers M.A.De energiemiljarden zijn van ons, Me Judice, jaargang 2, 9 februari2009Lokale belastingen, Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.Provincies geven teveel uit, Brabants Dagblad, 8 april, en diverse andere regionale dagbladen2009Lokale belastingen, Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
L.A Toolsema,
Zeilstra A.S.
Atlas van de lokale lasten 20082008Lokale belastingenAtlas
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Decentrale overheden, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2008, SDU Uitgevers, Den Haag, 81-972008Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20082008Lokale belastingenRapport
COELOWoonlastenmonitor 20082008Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
De financiële positie van de gemeente Harlingen en de sturingsmogelijkheden van de raad2008Financiële positieRapport
Toolsema L.A.Het belang van budgetbeperking voor publiek-private samenwerking, BenG, december, 6-102008OverigArtikel
Hoeben C.,
Siebeling L.
Opbrengsten en tarieven van heffingen van lokale overheden, BenG, juli/aug, 24-262008Lokale belastingenArtikel
Hoeben C.Bestemmingsheffingen: kostendekking, kosten en tariefbepaling, BenG, mei/juni, 5-82008Lokale belastingenArtikel
Haan M.,
Heijnen P.,
Schoonbeek B.,
Toolsema L.A.
De speltheorie van de Sonttol, ESB, 2 mei, 278-2792008OverigArtikel
Allers M.A.Eerherstel voor de OZB, ESB, 18 april, 250-2512008Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
Vrijlaten OZB-tarieven leidt niet tot grote lastenstijging, BenG, maart, 16-192008Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Zeilstra A.S.
Atlas van de lokale lasten 20072007Lokale belastingenAtlas
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Decentrale overheden, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2007, SDU Uitgevers, Den Haag, 111-1362007Financiële verhoudingenBoek
Gerritsen E.Vermogensstructuur van decentrale overheden: theorie en empirie2007Financiële positieBoek
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20072007Lokale belastingenRapport
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in De Marne2007Lokale belastingenRapport
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in Eemsmond2007Lokale belastingenRapport
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in Winsum2007Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Steiner B.
Uitgavenbehoeften van Nederlandse gemeenten2007Financiële verhoudingenRapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Decentrale belastingen in 2007, BenG, april, 17-202007Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Gemeente kan best belasting innen, NRC-Handelsblad, 7 juni2007Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Kooreman P.
Stemmachines beïnvloeden verkiezingsuitkomst niet, ESB, 19 oktober, 628-6302007OverigArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Gerritsen E.
Atlas van de lokale lasten 20062006Lokale belastingenAtlas
Boorsma P.B.,
Allers M.A.
De Financiele verhouding onder de loep, VNG-Uitgeverij, Den Haag2006Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20062006Lokale belastingenRapport
Hoeben C.Kostentoerekening en kostendekking van gemeentelijke heffingen in Noordenveld2006Lokale belastingenRapport
Gerritsen E.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.
Audit WB21: Kosten- en lastenontwikkeling ten gevolge van de NBW-opgave wateroverlast2006Waterbeheer, Lokale belastingenRapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Gerritsen E.
Gemeentelijke lasten en uitgaven na maximering OZB, BenG, maart, 24-252006Lokale belastingenArtikel
Hoeben C.Wel betalen, niets te zeggen: huiseigenaren in de voorgestelde aanpassing waterschapswet, Weekblad Fiscaal Recht, 30 maart, 2006/6664, 357-3612006Waterbeheer, Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Rafelranden van de nieuwe OZB-wetgeving, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 3, 128-1402006Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Gerritsen E.
Atlas van de lokale lasten 20052005Lokale belastingenAtlas
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gevolgen van ontwikkelingen in de waterketen voor de lastendruk van huishoudens2005Waterbeheer, Lokale belastingenRapport
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20052005Lokale belastingenRapport
Hoeben C.Koopkrachtontwikkeling van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in Amsterdam2005ArmoedebeleidRapport
Allers M.A.Methoden voor het ontwikkelen van financiële verdeelmodellen2005Financiële verhoudingenRapport
Gerritsen E.Why do public bodies need equity and how much do they need?, paper presented at CIMA/BAA NPS Seminar, October 27-28th2005Financiële positieArtikel
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
Zit er een rem op de lokale lasten?, ESB, 8 april, 160-1612005Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gemeentelijke woonlasten: feiten en beleidsontwikkeling, BenG, april, 14-172005Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
Tax mimicking and yardstick competition among local governments in the Netherlands, International Tax and Public Finance, 12, 493-5132005Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Gemeentelijke autonomie, een aflopende zaak, Openbaar Bestuur, augustus, 7-102005Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.De verdeling van het gemeentefonds: kritiek op de bestaande methode en voorstel voor alternatief, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 4, 158-1892005Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.Maximering OZB-tarieven benadeelt gemeenten met lage belastingcapaciteit, BenG, december, 5-82005Lokale belastingen, Financiële verhoudingenArtikel
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Omvang en betekenis van reserves bij publieke instellingen, SDU Uitgevers, Den Haag2005Financiële positie, Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.
Decentrale overheden, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2005, SDU Uitgevers, Den Haag, 123-1482005Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Gerritsen E.,
van der Veer J.Th.
Atlas van de lokale lasten 20042004Lokale belastingenAtlas
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20042004Lokale belastingenRapport
Allers M.A.Financiële gevolgen van maximering van de OZB-tarieven2004Lokale belastingenRapport
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Kostenontwikkeling in de waterketen 1990-20102004WaterbeheerRapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Achtergronden van tariefstijgingen van gemeentelijke belastingen2004Lokale belastingenRapport
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gevolgen invoering waterketentarief voor de lastenontwikkeling van huishoudens2004Waterbeheer, Lokale belastingenRapport
van Besouw P.P.J.J.M.,
Postma J.K.T.
Sterks C.G.M.
Advies EMU-saldo lokale overheid2004Financiële verhoudingenRapport
Allers M.A.Lokale fiscale beleidsinteractie: apen gemeenten hun buren na? Kwartaalschrift Economie, jaargang 1, nr. 1, 26-452004Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.OZB-plan is echt onzin, ESB, 5 maart, 1202004Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gemeentelijke woonlasten gemiddeld 660 euro, BenG, april, 26-282004Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Italiaanse les, ESB, 9 juli, 3252004Lokale belastingenArtikel
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
COELO onderzocht kostenontwikkeling 1990 tot 2010, Riolering, aug/sept, 9-112004Waterbeheer, Lokale belastingenArtikel
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Afkoppeling van regenwater, BenG, september, 14-162004WaterbeheerArtikel
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Effecten van invoering waterketentarief voor huishoudens, H2O, nr. 22, 32-332004Waterbeheer, Lokale belastingenArtikel
Hoeben C.Belang en betaling: de kostentoedeling bij waterschappen, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 4, 173-1872004WaterbeheerArtikel
Sterks C.G.M.,
Gerritsen E.
De bekostiging van de waterketen, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2004, SDU Uitgevers, Den Haag, 205-2252004Waterbeheer, Lokale belastingenBoek
Hoeben C.Lokale lastendruk in Kampen2004Lokale belastingenOverig
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.,
Schrantee S.
Atlas van de lokale lasten 20032003Lokale belastingenAtlas
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20032003Lokale belastingenRapport
Allers M.A.Koopkrachteffecten van afschaffing van de gebruikersheffing van de OZB op woningen2003Lokale belastingenRapport
Hoeben C.Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen2003Waterbeheer, Lokale belastingenRapport
Gerritsen E.Gemeenten rijker dan gedacht, ESB, 10 januari, 8-102003Financiële positieArtikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.
Woonlastenstijging meerpersoonshuishoudens 1998-2003 in kaart, BenG, april, 12-132003Lokale belastingenArtikel
Gerritsen E.Scenario's voor de weerstandscapaciteit, BenG, mei/juni, 26-302003Financiële positieArtikel
Allers M.A.Lokale belasting blijft nodig, ESB, 5 september, 418-4192003Lokale belastingen, Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.Verevening van belastingcapaciteit tussen gemeenten kan beter, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 4, 146-1562003Financiële verhoudingenArtikel
Gerritsen E.,
Haisma G.A.M.
De paragraaf weerstandsvermogen verhoogt de efficiency, BenG, september, 39-422003Financiële positieArtikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Decentrale overheden, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2003, SDU Uitgevers, Den Haag, 197-2162003Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.,
Schrantee S.,
Gerritsen E.,
Düş İ.
Atlas van de lokale lasten 20022002Lokale belastingenAtlas
Gerritsen E.,
Allers M.A.
Weerstandsvermogen en vermogenspositie gemeente Apeldoorn2002Financiële positieRapport
Gerritsen E.Begrotingsvergelijking gemeente Zaanstad2002Financiële positieRapport
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Heerlen2002ArmoedebeleidRapport
Allers M.A.Herverdeeleffecten van de voorgenomen afschaffing van de OZB op woningen2002Lokale belastingen, Financiële verhoudingenRapport
Gerritsen E.Stille reserves van gemeenten2002Financiële positieRapport
Allers M.A.,
de Kam C.A.,
Sterks C.G.M.,
van Leeuwen L.,
Monsma J.A.
Voor- en nadelen van afschaffing van de OZB op woningen2002Lokale belastingen, Financiële verhoudingenRapport
Kooreman P.,
Allers M.A.
Huisvuil per kilo betalen werkt goed, NRC-Handelsblad, 13 januari2002Afval, Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Zin en onzin van det decentrale belastinggebied, Openbaar Bestuur, nr. 2, 29-322002Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Schrantee S.
Lokale lasten rijzen niet de pan uit, BenG, nr. 4, 33-352002Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Aanpak armoedeval: wie durft?, ESB, 17 mei, 388-3892002ArmoedebeleidArtikel
Allers M.A.Heisa rond de lokale belastingen, BenG, mei/juni, 5-82002Lokale belastingenArtikel
Schrantee S.Is de Zalmsnip europroof?, BenG, juli/augustus, 22-242002Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Gemeenten in moeilijkheden door OZB-operatie, BenG, oktober, 11-142002Lokale belastingen, Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.Afschaffing OZB is geen lastenverlichting voor iedereen, BenG, november, 10-122002Lokale belastingen, Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 2002, VNG-Uitgeverij, Den Haag2002Lokale belastingenBoek
Allers M.A.,
Schrantee S.
Atlas van de lokale lasten 20012001Lokale belastingenAtlas
Gerritsen E.,
Allers M.A.
Decentrale overheden in balans? Een atlas van de vermogensposities van de decentrale overheden2001Financiële positieAtlas
Verhagen A.J.W.M.Voorstel voor wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten2001Financiële verhoudingenRapport
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Partisan influence on the local tax burden in the Netherlands, Public Choice, 106, 351-3632001Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Vermogens van lagere overheden, ESB, 11 mei, 420-4222001Financiële positieArtikel
Linderhof V.,
Kooreman P.,
Allers M.A.,
Wiersma D.
Weight-based pricing in the collection of household waste; the Oostzaan case, Resource and energy Economics, Vol. 23, October, 359-3712001Afval, Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Schrantee S.
Leidt hertaxatie tot hogere belasting?, ESB, 15 juni, 520-4222001Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Schrantee S.
Woonlasten versus woonbaten, BenG, juli/augustus, 5-72001Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Mental accounting en het decentrale belastinggebied, Openbare Uitgaven, nr. 5, 184-1952001Lokale belastingen, Financiële verhoudingenArtikel
de Kam C.A.,
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Potten of verteren? Financiële betrekkingen tussen bestuurslagen in vette jaren, nv Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag2001Financiële positie, Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.,
Schrantee S.,
Sterks C.G.M.
Atlas van de lokale lasten 20002000Lokale belastingenAtlas
Verhagen A.J.W.M.COELO-Overzicht specifieke uitkeringen 19992000Financiële verhoudingenRapport
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Soest2000ArmoedebeleidRapport
Grit K.Dynamiek van de lokale overheid. Economisering in Tilburg2000OverigRapport
Allers M.A.,
Veenkamp A.
Een woonlastenfonds voor Groningen?2000ArmoedebeleidRapport
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Alphen aan den Rijn2000ArmoedebeleidRapport
Allers M.A.Armoedeval in Amsterdam, 2000-20012000ArmoedebeleidRapport
Allers M.A.Het decentrale belastinggebied, de kwaliteit van de lokale afweging en de politieke participatie2000Lokale belastingen, Financiële verhoudingenRapport
Sterks C.G.M.Jaarlijkse taxatie OZB verzacht fiscaal leed, Staatscourant, 15 februari2000Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Anatomie van de armoedeval, ESB, 18 februari, 128-1312000ArmoedebeleidArtikel
Allers M.A.Armoedevalbeleid: middel soms erger dan de kwaal, Sociaal Bestek, februari, 21-242000ArmoedebeleidArtikel
Allers M.A.Kengetallen voor evaluatie en beleidsontwikkeling, Sociaal Bestek, mei, 23-272000ArmoedebeleidArtikel
Allers M.A.,
Schrantee S.,
Sterks C.G.M.
Opnieuw stijging van lokale lasten door rijksbeleid, BenG, mei/juni, 5-72000Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Invloed op gemeentelijk beleid - Meting van invloed van burgers op gemeentelijke belastingdruk, Bestuurskunde, nr. 4, 173-181 en 2502000Lokale belastingenArtikel
Sterks C.G.M.Nodeloze deining om teruggeven Zalmsnip, Noordhollands Dagblad, 1 augustus2000Lokale belastingenArtikel
Gerritsen E.Actieve houding gewenst van publieke instellingen bij vermogensvorming, BenG, november, 20-252000Financiële positieArtikel
Allers M.A.,
Schrantee S.
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid en armoedeval, Elsevier bedrijfsinformatie, Den Haag2000ArmoedebeleidBoek
Goudzwaard K.P.,
de Kam C.A.,
Sterks C.G.M.
Sociale zekerheid op het breukvlak van twee eeuwen, Kluwer/Samson2000OverigBoek
Allers M.A.,
den Heeten J.
Armoedeval: is ontsnappen mogelijk?, COELO/SGBO2000ArmoedebeleidBoek
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Atlas van de lokale lasten 19991999Lokale belastingenAtlas
Allers M.A.Gemeentelijk minimabeleid en armoedeval1999ArmoedebeleidRapport
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Vlaardingen1999ArmoedebeleidRapport
Allers M.A.Verschillen in lokale lasten bewijs van democratie, Staatscourant 15, 22 januari, 41999Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Verschillen in gemeentelijke belastingdruk: schandaal of lokale democratie?, BenG, januari, 30-331999Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten en democratie, ESB, 12 maart, 190-1921999Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Lokale lastendruk hangt samen met politieke voorkeuren, BenG, maart, 7-91999Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Woensdag gehaktdag, ESB, 19 maart, 211-2131999OverigArtikel
Allers M.A.,
Kooreman P.,
Linderhof V.,
Wiersma D.
Betalen per kilo remt afvalaanbod, BenG, april, 25-261999Afval, Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Kooreman P.,
Linderhof V.,
Wiersma D.
Afval wegen werkt, ESB, 30 april, 332-3331999Afval, Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Lokale lasten stijgen weer, BenG, mei/juni, 16-171999Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Waterschapslasten in kaart, Het Waterschap, 17 juni, 546-5481999Waterbeheer, Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Terugdringen armoedeval plaatst gemeenten voor dilemma, BenG, juli/augustus, 15-191999ArmoedebeleidArtikel
Sterks C.G.M.,
Verhagen A.J.W.M.
Leidt het derde aspiratie-niveau tot een optimale welvaart?, Openbare Uitgaven, nr. 6, 282 - 2891999Financiële verhoudingenArtikel
Sterks C.G.M.Advies aan de Onafhankelijke Onderzoekscommissie geldleningen Provincie Zuid-Holland over de rechtmatigheid van Treasury-activiteiten van de provincie Zuid-Holland (Commissie van Dijk), september1999Financiële positieBoek
Sterks C.G.M.,
Verhagen A.J.W.M.
Is de algemene uitkering vrij besteedbaar?, in: H. Jagersma en Verhagen A.J.W.M. (red), Op weg naar herstel, VNG-uitgeverij, Den Haag, september, 159-1691999Financiële verhoudingenBoek
Sterks C.G.M.Taakverdeling en financiële verhouding tussen overheden, in: L. Koopmans, A.H.E.M. Wellink, C.A. de Kam en H.J. Woltjer, Overheidsfinanciën, negende druk, Educatieve Partners Nederland, 243-2601999Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.Atlas van de lokale lasten 19981998Lokale belastingenAtlas
Allers M.A.De invloed van de burger op de gemeentelijke belastingdruk1998Lokale belastingenRapport
Sterks C.G.M.De financiële positie van gemeenten, Openbare Uitgaven, nr. 3, 133-1411998Financiële positieArtikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten in 1998, BenG, juli/augustus, 9-101998Lokale belastingenArtikel
Sterks C.G.M.Gemeente heeft beperkte ruimte voor versterking economische dynamiek, Staatscourant 127, 9 juli, 71998OverigArtikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten: ook de waterschappen tellen, Het Waterschap, nr. 14, 575-5771998Waterbeheer, Lokale belastingenArtikel
Sterks C.G.M.Gemeentefonds: financiële zekerheid, Ng-magazine, 18 september, 10-121998Financiële verhoudingenArtikel
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Decentralisatie, autonomie en de toekomst van de lokale politiek, in: W. Derksen (red.), Politiek voor bestuurders, VNG-Uitgeverij, Den Haag, 37-461998OverigBoek
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Een getrapte financiële verhouding voor de algemene uitkering?, in: Trends in financiële verhoudingen, Jaarrapport 1998, Raad voor de financiële verhoudingen, Den Haag, 9-201998Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.Atlas van de lokale lasten 19971997Lokale belastingenAtlas
Allers M.A.Tariefdifferentiatie in de OZB en de fiscale concurrentiepositie van de gemeente Groningen1997Lokale belastingenRapport
Sterks C.G.M.Alternatieven voor milieuleges1997Lokale belastingenRapport
Allers M.A.Gemeentelijke woonlasten voor water- en walbewoners vergeleken1997Lokale belastingenRapport
Verhagen A.J.W.M.Criteria aan de verdeelmaatstaven van specifieke uitkeringen1997Financiële verhoudingenRapport
Allers M.A.Lokale lasten: waarom onroerend goed?, ESB, 11 juni, 4791997Lokale belastingenArtikel
Sterks C.G.M.Verschillen in gemeentelijke lasten zullen afnemen, Staatscourant, 112, dinsdag 17 juni, 61997Lokale belastingenArtikel
Sterks C.G.M.Verstorende belastingen, ESB, 5 november, 845-8461997Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten in kaart gebracht, BenG, december, 14-151997Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.,
Sijtsma F.J.
Kengetallen voor een effiënt gemeentelijk armoedebeleid, BenG, december, 16-201997ArmoedebeleidArtikel
Allers M.A.,
Sijtsma F.J.
Kengetallen gemeentelijk armoedebeleid, VNG Uitgeverij, Den Haag1997ArmoedebeleidBoek
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Herziening van de financiële verhouding en de lokale lastendruk1996Lokale belastingen, Financiële verhoudingenRapport
Allers M.A.Financiële gevolgen van de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Groningen1996ArmoedebeleidRapport
Allers M.A.Profijt van de gemeentelijke overheid. De invloed van het gemeentebeleid op de koopkracht van de minima in Groningen1996ArmoedebeleidRapport
Allers M.A.De armoedenota en het minimabeleid in de gemeente Delfzijl1996ArmoedebeleidRapport
de Kam C.A.,
Allers M.A.
Om de loongrens. Verkenning van gevolgen van grondslagversmalling bij de premieheffing voor de Ziekenfondswet1996OverigRapport
Allers M.A.Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid verruimd, BenG, februari, 4-81996ArmoedebeleidArtikel
Sterks C.G.M.Financiële verhoudingen in stadsprovincies, Openbare Uitgaven, nr. 1, 30-391996Financiële verhoudingenArtikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
De lokale lastendruk en het flypapereffect, ESB, 10 maart, 324-3261996Lokale belastingenArtikel
Allers M.A.Verschillen in koopkracht door lokale en regionale heffingen, Openbare Uitgaven, nr. 3, 123-1341996ArmoedebeleidArtikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Naar een geïntegreerd stelsel voor gesubsidieerde arbeid? Evaluatie van de voorstellen van de commissie Houben1995OverigRapport
Allers M.A.Inkomenseffecten van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid1995ArmoedebeleidRapport
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Gemeenten in drievoud: aandeel gemeenten in collectieve uitgaven loopt terug, BenG, maart, 8-121995OverigArtikel
de Kam C.A.Gemeenten in drievoud: aandeel gemeenten in collectieve uitgaven loopt terug, Overheidsmanagement, nr. 4, 931995OverigArtikel
Sterks C.G.M.Gemeentelijke belastingen naar 2000, Openbare Uitgaven, nr. 5, 11-171995Lokale belastingenArtikel
Sterks C.G.M.Scenario's, Overheidsmanagement, nr. 7/8, 1911995OverigArtikel
Sterks C.G.M.Paars biedt financiële zekerheid en bestuurlijk bochtenwerk, Ng-magazine, nr. 38, 12-141995OverigArtikel
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Gemeenten in drievoud. Financiële positie van gemeenten in drie scenario's tot 2015, VNG Uitgeverij, Den Haag1995OverigBoek
Sterks C.G.M.Hoge verwachtingen van lagere overheden, oratie, Groningen1995OverigBoek
Sterks C.G.M.Gemeenten, provincies en andere publiekrechtelijke lichamen, in: Jaarboek Overheidsuitgaven 1996, Academic service, Schoonhoven, 17-401995Financiële verhoudingenBoek
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Advies over de kostentoedeling van waterschappen1994Waterbeheer, Lokale belastingenRapport
Sterks C.G.M.De actualiteit van het derde aspiratieniveau: de economische invalshoek, Bestuurswetenschappen, nr. 3, 174-1821994Financiële verhoudingenArtikel
Sterks C.G.M.,
de Kam C.A.
Verevening van belastingcapaciteit, Bestuurswetenschappen, nr. 3, 239-2511994Financiële verhoudingenArtikel
de Kam C.A.Belastingen omlaag? Ja graag!, Bestuurswetenschappen, nr. 3, 262-2741994Lokale belastingen, Financiële verhoudingenArtikel
Sterks C.G.M.Begroting 1995: het kan nu alleen nog maar meevallen, Ng-magazine, 23 september, 15-171994OverigArtikel
Sterks C.G.M.,
de Kam C.A.
De financiële verhouding tot na 2000, in: Geld voor de gemeenten, VNG congresbundel 1994, VNG-Uitgeverij, Den Haag, 1994, 11-851994Financiële verhoudingenBoek
Sterks C.G.M.Het flypaper-effect, in: Symposiumbundel, Erasmus Studiecentrum Belastingen Lagere Overheden, 19941994Financiële verhoudingenBoek