Waterbeheer


Alle overheidslagen zijn betrokken bij het waterbeheer. De belangrijkste 'overheids'instanties op dit gebied zijn:

  • Waterschappen (zorgen voor droge voeten en schoon water)
  • Gemeenten (riolering)
  • Drinkwaterbedrijven (overheidsbedrijven die de drinkwatervoorziening verzorgen)


Waterschappen heffen belastingen om hun kosten te dekken. Zij krijgen geen uitkering uit een fonds zoals gemeenten en provincies. Gemeenten kunnen de kosten van het waterbeheer dekken uit de rioolheffing. Drinkwaterbedrijven hanteren tarieven.

Onderzoek

COELO doet onderzoek naar de financiële kanten van het waterbeheer. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn onder meer:

 

Bestuursakkoord Water

COELO is betrokken bij het monitoren van de voortgang van het Bestuursakkoord Water uit 2011. De verwachting is dat de kosten in het waterbeheer in de toekomst zullen stijgen. In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de stijging zal worden beperkt door doelmatiger te werken.