Atlas van de lokale lasten

De Atlas van de lokale lasten is een boekwerk over de ontwikkelingen rond de lokale belastingen in Nederland dat jaarlijks verschijnt.

De Atlas bestaat uit:

  • Een overzicht en een analyse van de tarieven per gemeente, provincie en waterschap
  • Een overzicht van de gemeentelijke woonlasten
  • Een landelijk totaalbeeld van de decentrale lastenontwikkeling voor enkele standaardhuishoudens en -bedrijven
  • Een landelijk overzicht van de opbrengstontwikkeling van de afzonderlijke belastingen en heffingen
  • Inzicht in de ontwikkeling van de decentrale lasten ten opzichte van andere woonlasten zoals de kosten van energie en water

 

Hier vindt u de eerdere versies van de Atlas Lokale Lasten:

Atlas van de lokale lasten 2017
Atlas van de lokale lasten 2016
Atlas van de lokale lasten 2015
Atlas van de lokale lasten 2014
Atlas van de lokale lasten 2013
Atlas van de lokale lasten 2012
Atlas van de lokale lasten 2011
Atlas van de lokale lasten 2010
Atlas van de lokale lasten 2009
Atlas van de lokale lasten 2008
Atlas van de lokale lasten 2007
Atlas van de lokale lasten 2006

 

Tarieven

Tarieven van afzonderlijke overheden kunt u vinden via interactieve kaarten (gemeenten, waterschappen en provincies), via de lokale lasten calculator of in Excelbestanden (gemeenten, waterschappen en provincies). De tarieven van eerdere jaren kunt u raadplegen via de pagina's met interactieve kaarten (informatie rechts op de pagina).

 

Bij de tarieven in de Atlas van de lokale lasten ligt de nadruk op de lasten voor huishoudens.

De Atlas bevat kaarten van de ontwikkelingen rondom de volgende tarieven:

Gemeenten Provincies Wateschappen

 ● Woonlasten

 ● Opcenten

 ● Zuiveringsheffing

    ○ Onroerendezaakbelasting

 

 ● Ingezetenenheffing

    ○ Reinigingsheffing

 

 ● Heffing gebouwd

    ○ Rioolheffing

 

 

    ○ Heffingskorting

 

 

 ● Precariobelasting

   

 ● Toeristenbelasting

 

 

 ● Hondenbelasting

   

 ● Kosten van leges

   

    ○ Paspoort

   

    ○ Identiteitskaart

   

    ○ Rijbewijs

   

    ○ Uittreksel GBA

   

 ● Omgevingsvergunning

   

 

Verder wordt in de Atlas van de lokale lasten:

  • Tariefsystemen in beeld gebracht
  • Onderscheid gemaakt tussen de ontwikkeling voor één- en meerpersoonshuishoudens
  • Onderscheid gemaakt tussen de ontwikkeling voor huurders en woningeigenaren
  • Aandacht besteed aan kwijtschelding

 

Standaardhuishoudens en -bedrijven

In de Atlas van de lokale lasten wordt een landelijk totaalbeeld van de decentrale lastenontwikkeling gegeven voor de volgende standaardhuishoudens en -bedrijven:

Standaardhuishouden Standaardbedrijf

 ● Huurwoning, driepersoonshuishouden

 ● Winkel

 ● Koopwoning, driepersoonshuishouden

 ● Kantoor

 

 ● Hotel

 

 ● Agrarisch bedrijf

 

 ● Groothandel

 

 ● Productiebedrijf