Lokale belastingen

Over lokale lasten is veel te doen. COELO verzamelt al sinds 1998 gegevens op dit terrein.

Elk jaar publiceert COELO:


De Atlas van de lokale lasten is een gezaghebbende publicatie die een zo volledig mogelijk beeld geeft van de (ontwikkeling van de) belangrijkste lokale tarieven van alle gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland.

Kerngegevens belastingen grote gemeenten is een rapport met een overzicht van de kerngegevens van de lokale belastingen voor de grote gemeenten in Nederland dat jaarlijks verschijnt nog voordat de Atlas van de lokale lasten gereed is.

De tarieven van belastingen en heffingen voor gemeenten, provincies en waterschappen zijn te vinden onder het kopje "Wat betaal ik waar?".

Onderzoek

COELO doet hiernaast ook veel onderzoek naar de achtergronden van decentrale belastingen: