Gemeenten ontvangen 34 miljard euro via 78 verschillende uitkeringen

Gemeenten ontvangen van het rijk 34 miljard euro via 78 verschillende uitkeringen. Ruim 6 miljard euro komt binnen via specifieke uitkeringen (geoormerkt voor bepaalde uitgaven) en 28 miljard euro via het gemeentefonds (vrij besteedbaar). De algemene uitkering (15 miljard euro) en de uitkering sociaal domein (10 miljard euro) zijn de grootste gemeentefondsuitkeringen. Naast die twee grote uitkeringen worden via het gemeentefonds nog 60 kleinere uitkeringen verstrekt, soms maar aan één enkele gemeente. Het totaalbedrag aan uitkeringen is het hoogst voor Heerlen: 3.468 euro per inwoner.

Dat blijkt uit de Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 2017 die vandaag verschenen is.

Bekijk hier de kaart met de hoogte van de uitkeringen per gemeente.

1 augustus 2018

Netto geldstroom van rijksoverheid naar Fryslân

In opdracht van de FNP onderzocht COELO de geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân. Fryslân blijkt per inwoner minder bij te dragen aan de Rijksbelastingen dan de gemiddelde Nederlander. Het verschil is naar schatting ongeveer 2.700 euro per jaar. Wat de overige (niet belasting) ontvangsten betreft draagt Fryslân bijna 200 euro per inwoner meer bij. Qua totale rijksontvangsten draagt Fryslân dus circa 2.500 euro minder bij dan gemiddeld.
Wat de Rijksuitgaven betreft krijgt Fryslân per inwoner juist meer dan de gemiddelde Nederlander. Dit verschil bedraagt bij benadering 150 euro.
Per saldo is Fryslân dus een netto-ontvanger van rijksgelden. Het batig saldo per inwoner ten opzichte van het gemiddelde in Nederland bedraagt zo'n 2.650 euro.

Het volledige rapport is hier te vinden.

20 juli 2018