Steeds meer gemeenten heffen toeristenbelasting

Gemeenten mogen toeristenbelasting heffen. Deze belasting wordt bijvoorbeeld geheven bij eigenaren van hotels, privé-accomodaties (zoals Airbnb) en campings, die deze belasting doorberekenen aan de gasten. Bezoekers betalen op deze manier mee aan de voorzieningen van de gemeente. Het aantal gemeenten dat toeristenbelasting heft is de aflopen jaren gestegen. In dit artikel in ESB leest u meer over de toeristenbelasting. Op kaart 43 tot en met 45 van de Atlas van de lokale lasten 2018 vindt u uitgebreidere informatie.

 

2 mei 2018

Kwijtscheldingsbeleid Drents Overijsselse Delta

Waterschappen kunnen net als gemeenten de belastingaanslag kwijtschelding als een huishouden geen vermogen heeft en een inkomen hebben minimumniveau. De opbrengstderving die ontstaat door kwijtschelding wordt betaald door de belastingbetalers.
Het Rijk bepaalt bij welk inkomen en een huishouden in aanmerking komt voor kwijtschelding. Waterschappen en gemeenten hebben een paar keuzen. Ze kunnen enerzijds kwijtschelding beperken door niet de hele aanslag kwijt te schelden of helemaal geen kwijtschelding te verlenen. Anderzijds kunnen zij er sinds 2011 voor kiezen om de groep die in aanmerking komt voor kwijtschelding te vergroten. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om ondernemers zonder personeel voor kwijtschelding in aanmerking te laten komen.
COELO zocht uit welk effect beperken of verruimen van het kwijtscheldingsbeleid heeft op de lastendruk van belastingbetalers in waterschap Drents Overijsselse Delta. U vindt het rapport hier.

 

30 april 2018