Atlas van de lokale lasten 2019

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten 0,3 procent. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert.

Een meerpersoonshuishouden met een koopwoning betaalt gemiddeld 1.264 euro aan gemeente (740 euro), provincie (185 euro) en waterschap (339 euro). De duurste plek om te wonen is Bloemendaal (2.051 euro); de goedkoopste Gilze en Rijen (995 euro).

Huurders betalen gemiddeld 812 euro, 2,7 procent meer dan vorig jaar Daarvan gaat 368 euro naar de gemeente, 185 euro naar de provincie en 259 euro naar het waterschap. De duurste plek om te wonen voor huurders is Midden-Delfland (1.157 euro); de goedkoopste plek is De Ronde Venen (485 euro).

Opvallend is dat de hondenbelasting uit de gratie is. Maar liefst 30 gemeenten schaffen deze belasting af.

Met de Lokale Lasten Calculator kunt u zelf woonlasten laten berekenen.

De Atlas van de lokale lasten kan hier worden besteld en hier worden gedownload. Het persbericht vindt u hier. U kunt ook de tarieven per gemeente, provincie of waterschap bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corine Hoeben, 050-3633766

27 maart 2019

Ontwikkeling provinciale opcenten 2015-2019

Op 20 maart vinden er verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. COELO onderzocht de ontwikkeling van de belangrijkste provinciale belasting: de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. In de afgelopen bestuursperiode is het tarief gemiddeld met 0,2 procent per jaar gedaald. De opbrengst is echter gestegen en wel met gemiddeld 1,7 procent per jaar. Dat komt omdat de grondslag stijgt: er komen meer auto’s en deze zijn gemiddeld ook zwaarder, dus ook zwaarder belast. Provincies lijken hun tarief niet te corrigeren voor de ontwikkeling van de belastinggrondslag. Het rapport vindt u hier. Op 1 maart was op Nieuwsuur een item te zien over dit onderzoek.

4 maart 2019

Onderzoek ontwikkeling waterschapsheffingen in afgelopen bestuursperiode

Op 20 maart zijn er weer verkiezingen voor de waterschapsbesturen. COELO onderzocht daarom de ontwikkeling van de belastingtarieven van waterschappen in de afgelopen bestuursperiode (2015 -2019). Het onderzoek laat zien dat de ontwikkeling sterk verschilt per waterschap. Zo zijn inwoners van Rijnland 33 euro meer gaan betalen voor het zuiveren van het rioolwater, terwijl inwoners van Schieland en de Krimpenerwaard juist minder zijn gaan betalen. Het rapport vindt u hier en het persbericht kunt u hier vinden. Voor vragen kunt u terecht bij Corine Hoeben 050-3633766.

29 januari 2019

Stijging gemeentelijke woonlasten grote gemeenten doordat rijk afvalstoffenbelasting fors verhoogt

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar forser dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten dat vandaag verschijnt. Huurders betalen 5,4 procent meer in grote gemeenten en eigenaar-bewoners 4,3 procent. Deze stijging valt forser uit dan in voorgaande jaren doordat het rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. De lasten voor gemeenten voor afvalinzameling en –verwerking stijgen hierdoor 3,5 tot 4,0 procent. Gemeenten rekenen deze kosten door via de afvalstoffenheffing. Die stijgt die dit jaar 6,1 procent stijgt. De stijging van de rioolheffing (circa 2 procent) en ozb (3,7 procent) zijn beperkter. Het volledige rapport vindt u hier en het persbericht vindt u hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Corine Hoeben via coelo@rug.nl of 050-3633766

10 januari 2019