Vraagtekens bij persbericht Detailhandel Nederland over ozb

Op 18 april heeft Detailhandel Nederland een persbericht uitgebracht over de onroerendezaakbelasting (ozb) zoals die wordt betaald door winkeliers. De belangrijkste conclusies zijn dat winkeliers in gemeente Groningen het meest betalen en in Texel het minst. En dat de ozb-tarieven voor niet-woningen sterk zijn gestegen afgelopen jaar. Beide conclusies lijken te zijn gebaseerd op verkeerde berekeningen. Helaas blijft dit onduidelijk omdat niet vermeld wordt welke aannamen zijn gedaan.


Hoe zit het ook alweer? Het bedrag dat een winkelier (of huishouden) betaalt is afhankelijk van de woz-waarde. Deze verschilt per gemeente. De woz -waarden in het noorden van het land zijn over het algemeen laag, de woz-waarden in het westen van Nederland (met als toppers Blaricum, Bloemendaal en Wassenaar) zijn hoger. Dat betekent dat gemeenten in Groningen een hoger tarief moeten hanteren dan bijvoorbeeld Wassenaar om dezelfde opbrengst te genereren. De tarieven in Groningen zijn daarom relatief hoog. Om de lastendruk voor winkeliers te berekenen moet je daarom rekening houden met dit verschil in woz-waarde. Omdat winkels sterk van elkaar verschillen zijn er echter geen gegevens beschikbaar over de gemiddelde woz-waarde van een winkel.


Mogelijk heeft detailhandel Nederland voor iedere gemeente dezelfde woz-waarde gebruikt. Het lijkt er in ieder geval wel op. De genoemde duurste en goedkoopste gemeente (Groningen en Texel) zijn namelijk ook de gemeenten met de hoogste en laagste tarieven. Het is zeer waarschijnlijk dat als er wel rekening wordt gehouden met het verschil in woz-waarden de verschillen tussen gemeenten kleiner worden. En dat de gemeenten waar het hoogste en laagste bedrag wordt betaald niet Groningen en Texel zijn.


18 april 2017

Huishoudens zijn gemiddeld goedkoper uit met diftar

Zaterdag 1 april besteedde consumentenprogramma Kassa aandacht aan diftar: een tariefsysteem voor de afvalstoffenheffing waarbij huishoudens een hoger bedrag betalen naarmate zij meer afval aanbieden. Kassa wekt de indruk dat huishoudens in gemeenten die diftar hanteren vaak duurder uit zijn. Kassa heeft hier onderzoek naar gedaan en hiervoor gebruik gemaakt van tariefgegevens die COELO heeft verstrekt.


Het beeld dat wordt geschetst is echter niet correct. Kassa heeft slechts naar 15 gemeenten gekeken die de afgelopen twee jaar diftar hebben ingevoerd. Als we kijken naar alle gemeenten die in 2017 diftar hanteren dan blijkt dat eenpersoonshuishoudens in gemeenten met diftar gemiddeld 21 procent goedkoper uit zijn dan huishoudens in gemeenten zonder diftar. Meerpersoonshuishoudens zijn gemiddeld 11 procent goedkoper uit. Daarnaast is bekend uit wetenschappelijk onderzoek (zie hier) dat huishoudens minder afval aanbieden wanneer een gemeente diftar hanteert.

3 april 2017

Atlas van de lokale lasten 2017

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Die stijging blijft ruim onder de verwachtte inflatie van 1,0 procent. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 0,3 procent, de waterschapslasten 1,6 procent en de provinciale lasten blijven gelijk. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert.

Een meerpersoonshuishouden met een koopwoning betaalt gemiddeld 1.271 euro aan gemeente (723 euro), provincie (222 euro) en waterschap (326 euro ). De duurste plek om te wonen is Wassenaar met 1.832 euro; de goedkoopste Tilburg met 1.009 euro. Huurders hebben lagere lokale lasten: gemiddeld 837 euro, waarvan 364 euro voor de gemeente, 222 euro voor de provincie en 251 euro voor het waterschap. Huurders betalen gemiddeld 0,1 procent meer dan vorig jaar. De goedkoopste plek om te wonen is voor hen Nijmegen met 551 euro, de duurste plek is Midden-Delfland met 1.199 euro.

De Atlas van de Lokale Lasten 2017 kan hier worden gedownload. U kunt het persbericht hier zien. U kunt hier de tarieven per gemeente, provincie of waterschap zien.

 

24 maart 2017

Sociaal-economisch beleid: wat kunnen gemeenten en provincies doen?

Voor het Trendbureau Overijssel schreef Maarten Allers een essay over sociaal-economisch beleid. De verschillen tussen regio's nemen toe, en de rijksoverheid versterkt deze trend door juist sterke regio's te steunen. Wat kunnen gemeenten en provincies doen? Dit essay verkent de contouren van lokaal en regionaal sociaaleconomisch beleid anno 2017. Het heeft niet de ambitie een allesomvattend overzicht te geven. Ook wordt geen blauwdruk geformuleerd die over het hele land kan worden uitgerold. Op basis van enkele maatschappelijke trends wordt verkend welke mogelijkheden gemeenten en provincies hebben om hun sociaaleconomische positie te versterken.

17 februari 2017

 

Financiële verhouding Rijk - gemeenten: hoe verder?

COELO-directeur Maarten Allers gaf gisteren een presentatie op de ESBL-studiemiddag De toekomst van de gemeentefinanciën in Rotterdam. U kunt zijn presentatie - getiteld "De toekomst van de financiële verhouding Rijk - gemeenten" - hier downloaden.

15 februari 2017