COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Geen totaalbeeld kosten grondwaterbeheer

Door klimaatverandering stijgt het gebruik van grondwater. Dit leidt tot een lagere grondwaterstand en droogte. Er zijn verschillende overheden betrokken bij het grondwaterbeheer. Drinkwaterbedrijven zijn belangrijke onttrekkers. COELO heeft onderzocht wat de kosten van het grondwaterbeheer zijn. Hieruit blijkt dat er geen totaalbeeld kan worden gegeven van deze kosten.

Het onderzoeksrapport vindt u hier.
13 april 2023

Scroll naar boven