COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nieuws 2024

Essay Bestaanszekerheid en kwijtschelding decentrale belastingen

Op 18 april organiseerde de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) de Dag van de financiële verhoudingen 2024. De dag was gericht op bekostiging en bestaanszekerheid. Corine Hoeben en Dylan Jong schreven voor deze dag een essay over het belang van kwijtscheldingKwijtschelding Voor sommige gemeentelijke en waterschapsbelastingen kan kwijtschelding worden aangevraagd. Dit houdt in dat …

Essay Bestaanszekerheid en kwijtschelding decentrale belastingen Lees meer »

Huishoudens betalen gemiddeld 8 procent meer aan gemeente, provincie en waterschap

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 1.670 euro, 7,6 procent meer dan vorig jaar. Daarvan gaat 994 euro naar de gemeente, 201 euro naar de provincie en 475 euro naar het waterschapWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het …

Huishoudens betalen gemiddeld 8 procent meer aan gemeente, provincie en waterschap Lees meer »

Keuzes in het kwijtscheldingsbeleid door gemeenten

Gemeenten kunnen kwijtscheldingKwijtschelding Voor sommige gemeentelijke en waterschapsbelastingen kan kwijtschelding worden aangevraagd. Dit houdt in dat een deel of de gehele heffing kan worden kwijtgescholden wanneer het inkomen en het vermogen onder bepaalde grenzen liggen. Gemeenten en waterschappen kunnen zelf bepalen welke belastingen en heffingen onder het kwijtscheldingsbeleid vallen. verlenen voor de gemeentelijke belastingen als …

Keuzes in het kwijtscheldingsbeleid door gemeenten Lees meer »

Onderzoek paragraaf lokale heffingen in jaarrekeningen 2021

Gemeenten moeten zowel in de begroting als in de jaarrekening verplicht de paragraaf lokale heffingenHeffing Belasting of bestemmingsheffing. opnemen. Hierin geeft de gemeente inzicht in de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen en heffingen. De paragraaf moet de volgende onderdelen bevatten: 1. de geraamde inkomsten; 2. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; 3. een …

Onderzoek paragraaf lokale heffingen in jaarrekeningen 2021 Lees meer »

Verdelingsvoorstel provinciefonds ontraden

In opdracht van de beheerders van het provinciefondsProvinciefonds Set van rijksuitkeringen aan provincies. Provincies bepalen zelf waarvoor zij het geld gebruiken. hebben Cebeon en Lysias een rapport gemaakt met een voorstel voor een nieuwe verdeling van het provinciefonds. De provincie Flevoland heeft COELO om een second opinion over dit voorstel gevraagd. Het verdeelvoorstel is door …

Verdelingsvoorstel provinciefonds ontraden Lees meer »

Scroll naar boven