COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Atlas2023

Pagina’s voor de Online Atlas van 2023

Atlas lokale lasten 2023

De Atlas van de lokale lasten is een jaarlijks overzicht van de heffingenHeffing Belasting of bestemmingsheffing. van gemeenten, provincies en waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen.. De Atlas bestaat uit onderstaande delen. Een pdf-versie van de Atlas vindt u hier. Landelijk overzicht  Interactieve kaarten

Atlas Waterschappen 2023

Is de Online Atlas WaterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. niet (goed) zichtbaar? Probeer het in een nieuw tabblad

Atlas Provincies 2023

Is de Online Atlas Provincies niet (goed) zichtbaar? Probeer het in een nieuw tabblad

Atlas Gemeenten 2023

Is de Online Atlas Gemeenten niet (goed) zichtbaar? Probeer het in een nieuw tabblad

Benchmarks en rangnummers 2023

In dit deel van de atlas worden de gemeentelijke woonlastenGemeentelijke woonlasten De ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing vormen samen, na aftrek van een eventuele heffingskorting, de gemeentelijke woonlasten. op twee verschillende manieren met elkaar vergeleken. In de benchmark worden per provincie gemeenten gerangschikt van laagste naar hoogste gemeentelijke woonlasten. In de figuren die hiervoor worden gebruikt …

Benchmarks en rangnummers 2023 Lees meer »

Scroll naar boven