COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Zuiveringsheffing

Met de inkomsten uit de zuiveringsheffingZuiveringsheffing Met de inkomsten uit de zuiveringsheffing betalen de waterschappen de zuivering van het afvalwater dat wordt aangeleverd via het riool. De heffing wordt opgelegd aan huishoudens en bedrijven. Meerpersoonshuishoudens betalen drie keer zo veel als éénpersoonshuishoudens. Bedrijven kunnen een forfaitair bedrag betalen. Bij grote bedrijven meet het waterschap de mate van vervuiling van het afvalwater. betalen de waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. de zuivering van het afvalwater dat wordt aangeleverd via het riool. De heffingHeffing Belasting of bestemmingsheffing. wordt opgelegd aan huishoudens en bedrijven. Meerpersoonshuishoudens betalen drie keer zo veel als éénpersoonshuishoudens. Bedrijven kunnen een forfaitair bedrag betalen. Bij grote bedrijven meet het waterschapWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. de mate van vervuiling van het afvalwater.

Scroll naar boven