COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Watersysteemheffing

De watersysteemheffingWatersysteemheffing De watersysteemheffing is een heffing die wordt opgelegd door de waterschappen. De inkomsten uit deze heffing worden vooral gebruikt om de kosten te dekken voor het beheren van het oppervlaktewater en voor waterkering (bijvoorbeeld dijkonderhoud). De watersysteemheffing wordt betaald door huishoudens, eigenaren van gebouwen (vooral huiseigenaren) en eigenaren van grond (vooral agrariërs). Iedere groep belastingbetalers betaalt een afzonderlijk tarief. is een heffingHeffing Belasting of bestemmingsheffing. die wordt opgelegd door de waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen.. De inkomsten uit deze heffing worden vooral gebruikt om de kosten te dekken voor het beheren van het oppervlaktewater en voor waterkering (bijvoorbeeld dijkonderhoud). De watersysteemheffing wordt betaald door huishoudens, eigenaren van gebouwen (vooral huiseigenaren) en eigenaren van grond (vooral agrariërs). Iedere groep belastingbetalers betaalt een afzonderlijk tarief.

Scroll naar boven