COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Rioolheffing

De rioolheffingRioolheffing De rioolheffing is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om werkzaamheden in het gemeentelijke waterbeheer te bekostigen. De grootste watertaak voor gemeenten is het rioolbeheer. De rioolheffing kan van de eigenaar en/of van de gebruiker van een pand worden geheven. In de meeste gevallen is de rioolheffing een vast bedrag. In sommige gevallen is de rioolheffing afhankelijk van de waarde van de woning of van het waterverbruik. is een gemeentelijke bestemmingsheffingBestemmingsheffing Een verplichte betaling aan een overheid die voor een bepaald doel wordt geheven, bijvoorbeeld de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De begrote opbrengst van de bestemmingsheffing mag de voor dat doel begrote kosten niet overtreffen. waarvan de opbrengst wordt gebruikt om werkzaamheden in het gemeentelijke waterbeheer te bekostigen. De grootste watertaak voor gemeenten is het rioolbeheer. De rioolheffing kan van de eigenaar en/of van de gebruiker van een pand worden geheven. In de meeste gevallen is de rioolheffing een vast bedrag. In sommige gevallen is de rioolheffing afhankelijk van de waarde van de woning of van het waterverbruik.

Scroll naar boven