COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Precariobelasting

Decentrale overhedenDecentrale overheden Decentrale overheden vormen de overheidslagen naast de centrale overheid. In Nederland kennen we naast de rijksoverheid gemeenten, provincies en waterschappen. heffen precariobelastingPrecariobelasting Decentrale overheden heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting kan worden geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond. als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting kan worden geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond.

Scroll naar boven