COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Kwijtschelding

Voor sommige gemeentelijke en waterschapsbelastingen kan kwijtscheldingKwijtschelding Voor sommige gemeentelijke en waterschapsbelastingen kan kwijtschelding worden aangevraagd. Dit houdt in dat een deel of de gehele heffing kan worden kwijtgescholden wanneer het inkomen en het vermogen onder bepaalde grenzen liggen. Gemeenten en waterschappen kunnen zelf bepalen welke belastingen en heffingen onder het kwijtscheldingsbeleid vallen. worden aangevraagd. Dit houdt in dat een deel of de gehele heffingHeffing Belasting of bestemmingsheffing. kan worden kwijtgescholden wanneer het inkomen en het vermogen onder bepaalde grenzen liggen. Gemeenten en waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. kunnen zelf bepalen welke belastingen en heffingenHeffing Belasting of bestemmingsheffing. onder het kwijtscheldingsbeleid vallen.

Scroll naar boven