COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Heffing ongebouwd

Eigenaren van grond die geen natuurgrond is betalen het waterschapWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. een heffing ongebouwdHeffing ongebouwd Eigenaren van grond die geen natuurgrond is betalen het waterschap een heffing ongebouwd. Het tarief is een bedrag per hectare. Deze heffing wordt vooral betaald door agrariërs.. Het tarief is een bedrag per hectare. Deze heffingHeffing Belasting of bestemmingsheffing. wordt vooral betaald door agrariërs.

Scroll naar boven