COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Decentralisatie

Het overdragen van taken aan decentrale overhedenDecentrale overheden Decentrale overheden vormen de overheidslagen naast de centrale overheid. In Nederland kennen we naast de rijksoverheid gemeenten, provincies en waterschappen. (provincies, gemeenten of waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen.).

Scroll naar boven