COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Bestuursakkoord Water

Een afspraak tussen Rijk, gemeenten, waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. en drinkwaterbedrijven over doelmatiger waterbeheer. De afspraken hebben betrekking op kostenbeperking, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid.

Scroll naar boven