COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffingAfvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing (of reinigingsheffing) is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de vuilnisinzameling en -verwerking te bekostigen. Huishoudens betalen in veel gevallen een vast bedrag per jaar. In steeds meer gemeenten betalen huishoudens echter een hoger bedrag naarmate ze meer afval produceren. (of reinigingsheffing) is een gemeentelijke bestemmingsheffingBestemmingsheffing Een verplichte betaling aan een overheid die voor een bepaald doel wordt geheven, bijvoorbeeld de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De begrote opbrengst van de bestemmingsheffing mag de voor dat doel begrote kosten niet overtreffen. waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de vuilnisinzameling en -verwerking te bekostigen. Huishoudens betalen in veel gevallen een vast bedrag per jaar. In steeds meer gemeenten betalen huishoudens echter een hoger bedrag naarmate ze meer afval produceren.

Scroll naar boven